Firemní stipendium pobírá v tomto školním roce deset žáků, kteří splnili stanovená kritéria. Smlouvy s budoucími řemeslníky uzavřely společnosti Isolit-Bravo, OEZ, Rieter CZ, Forez a nově také Formplast.

Nabídka firem, které přistupují k žákům individuálně, podle ředitele Průmyslové střední školy Letohrad Martina Priknera dokonce převyšuje zájem učňů: „Stojí za tím obavy žáků z konkrétního závazku. Věřím, že po prvním pololetí se urodí další smlouvy, protože být technikem je životní jistotou."

Personální manažer OEZ Hynek Vrbický sdílí s ředitelem Priknerem optimismus. Jedním z těch, které oslovila nabídka firmy OEZ, je i budoucí nástrojař Jan Pomikálek z Nekoře. „Neváhal jsem a smlouvu podepsal. Dává mi jistotu, že po vyučení budu mít práci. Peníze také sehrály svou roli," říká žák druhého ročníku, který měsíčně pobírá tisíc korun.

Motivaci pro to, aby dosáhl na maximální částku stipendia, dva tisíce korun měsíčně, má i jeho spolužák Filip Vaníček z Bystřece, který se učí pro Isolit-Bravo. Vedle stipendia využil i nabídky na prázdninovou brigádu.

„V našem regionu je velká poptávka nejen po nástrojařích, ale i po strojních mechanicích nebo elektrikářích. Těší mě, že firmy o učně stojí. Jejich zájem a podpora s sebou nesou perspektivu pro učiliště a záruku uplatnění absolventů v místě bydliště," shrnuje starosta Petr Fiala přínos myšlenky Společně pro region, jejímuž uvedení do praxe v roce 2014 předcházelo dvanáct měsíců intenzivních jednání a příprav dokumentů. „Naplnilo se tak mé přesvědčení, že spolupráce s firmami pomůže nejen škole, ale i městu. Na školu se přihlásilo o třetinu více uchazečů a učiliště se nemusí bát existenčních problémů," dodal starosta. Motivační program je důležitým signálem pro rodiče, aby se dívali do budoucnosti a vybrali pro své dítě obor, ve kterém nalezne perspektivní a solidně placené zaměstnání. Fungující systém je podložený smlouvou o poskytnutí příspěvku na studium o budoucím zaměstnání, na které se v roce 2014 shodlo konsorcium významných strojírenských společností regionu. (mag)