„Vybere si každý.“ S tímto mottem vstoupil Letohrad do roku, ve kterém slaví 700 let od první zmínky o městě. Pod hlavičkou oslav se konala řada akcí, už za pár dní (od 12. do 14. září) se odehraje hlavní část bohatého kulturního, společenského i sportovního programu.
Podrobný program je uveden například na internetových stránkách města. Akcí bude mnoho a vybrat by si z nich měl opravdu každý. Místostarosty Martina Hatky jsme se zeptali:


Jaké budou asi největší „taháky“ oslav?
Pokusili jsme se připravit program tak, aby si své našli jak děti, tak ti dříve narození. Páteční vystoupení šermířů, ohňová show, sobotní řemeslnický trh a samozřejmě pohádky jsou určeny pro nejmladší generace. Tahákem pro další návštěvníky oslav mohou být koncerty Aleše Brichty a především večerní show Leoše Mareše a diskotéka Pavla Cejnara. Pro starší generaci přijede zazpívat s letohradským Big Bandem Josef Zíma. Pro milovníky dobré hudby je samozřejmě určen i zahajovací koncert letohradského AF Brass Bandu. K největším tahákům je třeba zařadit několik sobotních akcí, především na Václavském náměstí a v zámeckém areálu. Tím mám na mysli např. freestyle motocross show Petra Kuchaře a předvedení desítek historických automobilů a také zcela ojedinělou akci pořádanou v pozdní odpoledne – stínání berana. V neděli 14. září pak bude na fotbalovém stadionu celá jedenáctka populárních osobností, neboť proti letohradskému mužstvu nastoupí světoznámá Amfora. Zápas má zahájit Helena Vondráčková.


Do programu se zapojí i místní skupiny a spolky. Dá se říci, že slavností bude žít ne-li celá, tak značná část obyvatel města?

Místní spolky se zapojily do oslav od začátku roku. Proběhly již výstavy organizované zahrádkáři, včelaři, chovateli, železničními modeláři, paličkované krajky a od pátku 12. září bude přístupná výstava o nejstarší historii, kde bude možné poprvé vidět nálezy z provedeného archeologického průzkumu v lokalitě hradu Kyšperka, která bude po mnoha letech zapomnění následující den zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídkové místo do krajiny. Na výstavě „Bonsaje a květiny pozdního léta“ se návštěvníci dozví o putování nejstarší bonsaje v Evropě z Letohradu do botanické zahrady v Liberci. Dnes je jí hodně přes 200 let. Jedna z rarit Letohradu.V hlavních dnech oslav se budou prezentovat především místní hudební tělesa a probíhat bude výstava o historii Sokola, prací studentů Letohradského soukromého gymnázia a prezentace místních podnikatelských subjektů. Akce pořádané sportovními organizacemi již převážně proběhly, a to počínaje akcemi Klubu biatlonu, přes pochody až po jezdecké závody na koních.


K oslavám patří i publikační činnost, co v souvislosti s výročím vyjde a kdy?
Po šedesáti letech vychází obsáhlá knižní publikace kolektivu autorů, která mapuje historii nejen Kyšperka od roku 1308, ale i dnes sloučených obcí Orlice, Kunčice a Červené až do dnešních dnů. Součástí publikace, která bude v distribuci od začátku září je i obsáhlé DVD s mnoha mapami, fotografiemi a historickými filmovými záběry. V prodeji je již pamětní medaile k 700.výročí města, krabičky zápalek, pexeso a řada upomínkových předmětů. Lahůdkou pro filatelisty bude používání zvláštního razítka v době od 1. do 13. září na letohradské poště s možností použití zvláštní obálky a známek s přítiskem, které jsou již delší dobu v prodeji.


Jistě se připravuje i doprovodný program, co například?
Tradiční akce, kterou nepochybně je Setkání autorů literatury faktu bude vyšperkována mimořádnou výstavou knihy ‚Poselství dřeva‘ z edice ‚Zlaté ruce‘, kde své práce představí na padesát knihařů z celé republiky, kterým bylo zadáno soutěžní provedení vazby stejné knihy.
Při příležitosti dnů otevřených dveří na základní škole v Komenského ulici bude možné zhlédnout i obnovenou historickou malbu části stropu přízemní chodby, kterou restaurátoři uvedli do původního stavu během školních prázdnin.


Na oslavy byla jistě pozvána řada zajímavých hostů…
Pozváni byli samozřejmě všichni, kdož přispěli v posledních desetiletích k rozvoji Letohradu a také představitelé kraje i politické špičky České republiky.

DANA POKORNÁ