…Jiřího Mařase, předsedu představenstva Synergion, a. s.

Musíte dopracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Počítali jste s touto variantou? Mění to nějak váš záměr?
Při tak rozsáhlém a kontroverzním záměru je to samozřejmě zcela obvyklý postup. Orgány státní správy, v tomto případě ministerstvo, se samozřejmě jistí a nechají dokumentaci dopracovat, aby nebylo jakýchkoli pochyb, že vlivy na životní prostředí jsou takové, jak dokumentace uvádí. Takže na našem záměru to nic nemění a je to zcela v souladu s našimi očekáváními.
Jeden z bodů ministerstva zní, že máte zvážit realizaci VTE 3 a 4. Je možné, že by se projekt v tomto smyslu změnil?
Nepředpokládáme. To spíš plyne z neznalosti technických konsekvencí navrhovaného řešení. Nepočítáme s tím, že bychom se těch věcí vzdali.
V souvislosti s realizací projektu se mluvilo o roce 2012. Je to stále reálné?
Rok 2012 je teoreticky termín, kdy by začátek stavby ještě přicházel v úvahu.
Jak hodnotíte vznesené přípomínky. Překvapilo vás něco, nebo ne?
To nám v tento okamžik nepřísluší komentovat. Samozřejmě názor máme, ale necháme si ho pro sebe.

…Ivanu Marečkovou z řad odpůrců

Co pro vás znamená rozhodnutí ministerstva o nutnosti dopracovat dokumentaci?
Pro nás je to kladný signál. Ukázalo se, že naše připomínky nejsou jen výkřiky. Posuzovali to lidé fundovaní,bezdůvodně by jim to nevrátili.
Jaké kroky nyní jako odpůrci výstavby VTE podnikáte?
Čekáme na výsledky posudku na smlouvy mezi obcí Mladkov a investory. Občanské sdružení Za naši přírodu si v Lichkově podle zákona o svobodném přístupu k informacím požádalo o připomínky doktorky Rittichové, za které obec zaplatila třicet tisíc. Starosta Lichkova jim to nakonec odmítl vydat s tím, že se vše dělo jen po telefonu. Sdružení se odvolá. Rádi bychom tyto připomínky znali.