Program bude jako každý rok pestrý: ukázky poskytování první pomoci, ukázky maskování poranění, měření krevního tlaku, prodej publikací s tematikou první pomoci a lékárniček, výstava a ukázky záchranné techniky, soutěže pro děti. Ve čtvrtek se akce uskuteční na Kociánce v Ústí nad Orlicí.