K tomuto dni se váže řada lidových pranostik. Známá je především staropražská písnička, v níž se zpívá, že na svatýho Matěje, když se slunce zasměje… na pouti je hezkých děvčat, jak když máku naseje!

Apoštol svatý Matěj byl synem zbožných a bohatých rodičů v městě Betlémě. Stal se jedním ze 72 Ježíšových učedníků, byl přítomen na Ježíšových kázáních a svědkem jeho zázraků. Byl však zajat, přivázán na kříž, kamenován a 24. února roku 63 sťat sekyrou. Jeho ostatky jsou uchovávány v benediktinském klášterním kostele v Trevíru a jeho hlava se uctívá v bazilice St. Maria Maggiore v Římě.

Podle českého církevního kalendáře je v neděli svátek Modesta z Trevíru. Ten zemřel v roce 486 ve zmíněném městě.