Každý si asi vybaví Svatopluka, který byl knížetem Velké Moravy od roku 870. Stejně jako Rostislav ani Svatopluk se nemínil podvolovat příkazům z Německa. Ale Frankové neposlušného Svatopluka zajali a na Velkou Moravu dosadili vlastní lidi. Moravané však cizí vládu odmítli a se zbraní v ruce německé správce vyhnali. Velká Morava za knížete Svatopluka nepochybně dosáhla vrcholu své moci a byla uznávaným a respektovaným státem.

Svatopluk říši vnitřně upevnil a rozšířil její území. Po jeho smrti se však Velká Morava začala rozpadat.

V církevním kalendáři má dnes svátek Polykarp (zemřel v roce 155). Byl žákem apoštola Jana, který ho ustanovil biskupem v turecké Smyrně. Již jako starý člověk byl umučen pro víru.