Areál bývalé svářečské školy je devět let nevyužívaný. Poté, co objekt opustila Univerzita Pardubice, školu odkoupila městská společnost TEZA. Následoval převod budovy na město, které už roky řeší její další využití. Radní nakonec vybrali rekonstrukci bývalé školní budovy pro potřeby městské knihovny. Projekt za 130 milionů korun dostal zelenou. Ve čtvrtek totiž přišla do České Třebové dobrá zpráva, město získá na přestavbu dotaci zhruba 85 milionů korun z Evropské unie.

Město v minulém roce požádalo o dvě dotace, jednu na demolici jednopodlažního objektu bývalých dílen a staré trafostanice a pořízení nového vnitřního vybavení. "Druhá dotace zafinancuje práce na rekonstrukci stávajícího čtyřpodlažního objektu, kde probíhala výuka. Budova by vzhledem k požadavkům dnešní doby měla projít opláštěním a zateplením. Hlavní náplní prací bude především změna dispozic pro účely městské knihovny," informoval mluvčí města Jiří Holý.

Sanitka zapadla u Jamného na běžkařské trase do sněhu
Záchranáři potřebovali zachránit. Sanitka zapadla na běžkařské trase do sněhu

S oběma žádostmi Česká Třebová uspěla. Rozhodnutí o přidělení dotace bude vydáno po nabytí právní moci společného povolení pro stavbu knihovny. „Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně nákladnou akci, je jen obtížně představitelné, že by ji mohlo město financovat z vlastních prostředků. Městská knihovna nové prostory bezesporu potřebuje,“ uvedl starosta města Zdeněk Řehák. Současná budova městské knihovny už podle vedení města nesplňuje požadavky pro poskytování kvalitních knihovnických služeb. "Objekt ve Smetanově ulici není bezbariérový a částečně ho využívá komerční subjekt, což přináší stísněnost prostorů. Knihovna by neměla být jen místem, kam občané zamíří za výpůjčkou knih, ale také přirozeným prostorem setkávání a dalších vzdělávacích i společenských akcí. Tuto úlohu se vedení knihovny snaží plnit i v současných prostorách, ale jedná se z velké části o provizorní a improvizované řešení,“vysvětlil Řehák.

Pro město se navíc jedná o příležitost najít uplatnění pro dlouhodobě nevyužívané prostory v centru města. Po dokončení rekonstrukce budou radní řešit, jak naloží se současnou budovou knihovny. "Také tím se budeme v nejbližší době zabývat. Vzhledem k příhodné poloze objektu věřím, že se nám podaří najít smysluplné využití,“ uzavřel starosta.