I přes závažný tělesný hendikep se věnuje výtvarnému umění. Nemůže malovat rukama, nohama  ani ústy, jak to činí někteří postižení výtvarníci. Tomáš Rybička tedy maluje štětcem upevněným ve speciálním hlavovém držáku. Přestože tvoří velmi pomalu a potřebuje asistenci, jeho díla jsou pozoruhodná.

Předvedl, jak jeho obrazy vznikají

Chcete-li poznat tvorbu umělce ze Žampachu blíže, můžete navštívit výstavu, která byla otevřena v komorních prostorách Městské knihovny v Žamberku. Na vernisáži se sešlo několik desítek lidí, kteří tvorbu Tomáše Rybičky přijali velice vstřícně. Tomáš jim za pomoci své učitelky Marty Majvaldové také předvedl, jak vzniká jeho obraz. Poté propůjčil své „nářadí" jedné z návštěvnic, která před přítomnými malovala obrázek stejným způsobem jako on. Tomáš se při tom hodně nasmál. „Je to velmi náročné a bolí z toho hlavně krční svalstvo", prohlásila Eva Loučková, která si malování vyzkoušela.

Tvorbu přibližuje 
také sada pohlednic

Výstava Tomáše Rybičky potrvá v žamberské knihovně  do konce srpna. V listopadu pak bude malíř vystavovat v prestižní pražské galerii v Domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.
Tvorbu Tomáše Rybičky přibližuje také sada pohlednic s jeho obrazy, kterou před nedávnem vydala kastelánka rudoltického Zámečku Krasava Šerkopová.