Budova Husova sboru ve Vysokém Mýtě zastupuje moderní chrámovou architekturu z první poloviny 20. století. Církev československá husitská se v ní kromě hlavní činnosti v oblasti náboženské soustředí rovněž na realizaci vzdělávacích, sociálních a kulturních aktivit. „Dlouhodobě spolupracujeme s místní skupinou České křesťanské akademie, křesťanskými církvemi, regionálním muzeem i dalšími společenskými organizacemi a občanskými sdruženími ve městě. Pro děti, seniory i dospělé z Vysokého Mýta a okolí tak společně pořádáme kulturní pořady, přednášky, výstavy i koncerty, k jejichž snazší organizaci nám zrekonstruované zázemí v suterénu významně napomůže," uvedl místní farář Jiří Plhák.
Rekonstrukcí v suterénu Husova sboru vzniklo vhodné místo s celoročním využitím pro setkávání lidí z různých skupin obyvatelstva a realizaci pravidelných i jednorázových aktivit. Prostory nově tvoří velká společenská místnost, modlitebna, kuchyně a sociální zázemí. Náklady na projekt se vyšplhaly lehce nad 300 tisíc korun, dvě třetiny uhradila církev československá husitská z příspěvku Nadace ČEZ.
Nadace ČEZ rekonstrukci Husova sboru ve Vysokém Mýtě podpořila prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Církev československá husitská se ve Vysokém Mýtě dlouhodobě zasazuje o rozvoj vzdělanosti, kultury a společné trávení času napříč různými věkovými i sociálními skupinami. Jsme rádi, že jsme ji ve vytváření vhodných prostor ke sdílení zážitků a pravidelných setkávání mohli podpořit," řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ. (tz)