Jak plyne z jejího výpisu v obchodním rejstříku, předmětem její činnosti je především pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. V těchto dnech již Agile činí kroky směřující k vydání územního rozhodnutí. Pro to je podle jednatele firmy Josefa Krejčího potřeba asi stovka dokladů a rozhodnutí. Jejich vyřízení trvá obvykle v rozmezí od půl roku do tří let. Jednatel o bližším termínu realizace stavby prozatím nechtěl spekulovat.