Úvěr, který měla splácet až do roku 2022, uhradila s tříletým předstihem. Poslední splátku složila na konci října.

„Stát nás v roce 2013 na jedné straně nutil, abychom udělali kanalizaci a čističku, aby nás pak na straně druhé dost zásadním způsobem poškodil nesmyslným přehledem o zadluženosti, který ani neuměl správně interpretovat," říká neuvolněný starosta Jiří Drábek.

Zadluženost malých obcí sleduje ministerstvo financí posledních patnáct let. Cílem monitoringu, který se aktuálně řídí pravidly stanovenými vládním usnesením z roku 2017, je přimět obce k větší obezřetnosti při hospodaření s veřejnými financemi.

Poprvé se Sudslava dostala na ministerský seznam na konci roku 2011, kdy míra zadlužení obce vystoupala na 58 procent a likvidita naopak klesla na 0,06. Rizikový byl přitom, podle tehdy platné metodiky ministerstva, už podíl cizích zdrojů nad 25 procent a celková likvidita nižší než jedna.

Obec se onálepkování bránila

Mezi šestaosmdesáti nejzadluženějšími lokalitami se z Pardubického kraje objevily rovněž obce Dolní Roveň, Horní Jelení, Semín, Hroubovice, Podhořany u Ronova, Třebosice, Bor u Skutče, Podůlšany, Libchavy a Vlčkov.

Vedení obce se tehdy onálepkování ministerstvem bránilo. „V žádném případě nejsme a nikdy jsme nebyli rizikovou obcí. Úvěr na kanalizaci a čističku byl schválen zastupitelstvem obce a řádně ho z našich příjmů splácíme," neskrýval v polovině roku 2013 rozčilení Jiří Drábek. Ministerský seznam, který obec podle jeho mínění poškodil u občanů i partnerů, označil starosta za naprosto zavádějící.

Podle starosty Sudslavy je jasné, že pokud chtějí malé obce realizovat stavbu většího rozsahu, jakou bylo i vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, musí si na to půjčit. A stejné je to i u projektů dotovaných z peněz Evropské unie. „Neznám obec, která takovou stavbu dokáže zafinancovat pouze ze svých zdrojů. Na jednu stranu nás stát nutí do realizace takovýchto staveb, a na druhou nás pranýřuje za to, že jsme si na ni půjčili. Poslední dva roky musíme přímo panu Kalouskovi dokládat, jak hospodaříme," vysvětloval Drábek před šesti lety.

„My jsme si tu nestavěli žádnou rozhlednu, krytý bazén či jiné nadstandardní věci. Uvedené peníze také nikdo neukradl a jsou řádně spláceny z rozpočtu obce. Ale to by někdo musel v Praze při vydávání seznamů přemýšlet obyčejnou selskou logikou," dodal.

Jeho tehdejší slova se teď potvrdila. "Vždy jsem tvrdil, že obec hospodaří dobře a vše dokážeme řádně splatit, nestavěli jsme přeci žádné nadstandardní věci. Přesto jsme museli několik let ministerstvu dokládat, že vše zvládáme. O to větší radost mám teď, když se nám díky zvýšeným příjmům z rozpočtového určení daní a úsporným opatřením podařilo úvěr splatit,“ uzavírá starosta Jiří Drábek.