Co se jim na misi podařilo? Zejména zkontrolovat v minulosti zbudované studny a u těch, které se ukázaly jako nefunkční či jinak problematické, provést servis. Dále zaměřit a připravit pozemek pro výstavbu trvalé základny ve vesnici Baie de Henne. A v neposlední řadě také uskutečnit řadu projektů drobné pomoci, například výsadbu stromů či projekci filmů pro děti v letním kině.

„Studny jsou na Haiti vystaveny obrovské zátěži. Pro vodu k nim denně dochází stovky lidí, většinou ženy nebo děti, a proto je nutné u většiny z nich nejméně jednou ročně provést nezbytný servis," vysvětlil Ivo Roškanin, manažer projektu Praga-Haiti, který se na Haiti letos vypravil již po třetí jako technik a supervizor odvedené práce. Pod jeho vedením provedl tým kontrolu více než třiceti zdrojů pitné vody. Některé z nich nebyly v provozu již měsíce, většinou od října, kdy Haiti zasáhl hurikán Matthew. „Hurikán tu napáchal obrovské škody. Znečistil vodu. Nebo studny úplně zdemoloval. Jsem ráda, že tu teď zase máme pitnou vodu," řekla pracovníkům Praga-Haiti při opravě studny Marie Goretti v areálu katolické školy ve vesnici Baie de Henne patnáctiletá Janette. Tamější studna byla opravena jako jedna z prvních. „Místní lidé nás žádali, abychom této studni dali prioritu. Marie Goretti tradičně slouží asi třem stovkám místních dětí, školní kuchyni a obyvatelům v okolí školy. Když přestala fungovat, provoz školy se zkomplikoval, děti musely chodit pro vodu několik kilometrů daleko. Navíc voda nebyla kvalitní, často je z ní bolelo břicho," popsal Ivo Roškanin.

Studna Lucie opět v provozu!
Voda má všude na světě viditelný význam, říká lékař a vědec Vladimír Krčméry

Avšak zprovoznění jednotlivých zdrojů pitné vody nebylo jediným úkolem letošní mise. Pracovníci Praga-Haiti dojednali také pozemek pro vybudování trvalé základny ve vesnici Baie de Henne. Pozemek zaměřili a připravili projekt, za nějž je zodpovědný architekt Petr Vacek: „Počítáme s vybudováním ubytování, kanceláře, hygienického zázemí, jídelny, kuchyně a prostorné servisní dílny. Přidružena bude i garáž. Ve spolupráci s místními pak plánujeme také vystavění technického učiliště, kde lidé dostanou příležitost učit se základním řemeslným dovednostem." Pracovníci projektu takto chtějí zlepšit kvalitu života v jednom z nejchudších regionů Haiti. Také proto v oblasti uskutečňují projekty drobné pomoci. Například v několika lokalitách departmentu Nord Quest vysadili stromy, po dobu mise zaměstnávají místní či realizují projekce letního kina pro děti.

Školáci nabírají vodu ze znovuzprovozněné studny Marie Goretti.Zdroj: Praga-Haiti

Složení letošní mise

Ivo Roškanin - technik a supervizor odvedené práce, Petr Vacek - technik a architekt, Pavel Hlásný - technik a specialista na automobily Praga V3S, které čeští studnaři na Haiti využívají, Pavel Langr - automechanik a zámečník. Tým doprovázel i překladatel do francouzského jazyka, logistik, technik a několikanásobný účastník misí na Haiti Anton Peciar ze Slovenska.

O Haiti

Haiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010, epidemie cholery v roce 2011, hurikán Sandy 2012, hurikán Matthew 2016). Pro deset milionů obyvatel je zahraniční pomoc důležitou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu.

Technici Praga-Haiti s místními u studny Monika ve vesnici Bassin Hardy, Haiti.
Češi odjeli pomáhat na Haiti

O projektu Praga-Haiti
Projekt Praga-Haiti je český rozvojový projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit třicet studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti, které dlouhodobě udržují v provozu. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.
Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti.

Hana Sedláková