Hlavním tématem setkání bylo projednání dalšího rozvoje školy, zejména potřeba investic do rekonstrukce jedné z budov, ve které probíhá výuka učebních oborů. Hejtman si prohlédl školní budovy, navštívil teoretické i praktické vzdělávání a setkal se s žáky školy.

Jaroslav Studnička