„Zajímá mě, jak vnímají své ´Králicko´, jaké jsou symboly regionu, jaká specifika a tak dále," přibližuje Cecílie Grusová.
Výzkum částečně navazuje na téma její bakalářské práce, ve které analyzovala demografický vývoj v obcích ORP Králíky ve srovnání s vývojem v ORP Žamberk. „Zjistila jsem, že od roku 1991 do roku 2011 na Králicku docházelo – v kontrastu s trendem na Žambersku i v okrese – k odlivu obyvatel a snižování jejich celkového počtu," popisuje Cecílie s tím, že dalším logickým krokem bylo zjistit, proč tomu tak je.
Na problematiku však lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu. „Ve svém výzkumu se na ni snažím nahlížet očima obyvatel při využití konceptu regionální identity," upřesňuje studentka dvou oborů. Na Mendelově univerzitě v Brně studuje socioekonomický a environmentální rozvoj regionu a na nedaleké Masarykově univerzitě se zabývá studiem veřejné politiky a lidských zdrojů.
Dotazník k jejímu výzkumu je také vyvěšen na webových stránkách Králík a Mladkova. „Dotazník je určen obyvatelům obcí spadajících pod správu obce s rozšířenou působností Králíky," říká a zároveň přiznává, že si přeje navázat spolupráci i s dalšími obcemi a institucemi na Králicku. „Svůj pohled na danou věc mi přislíbil i králický radní Miroslav Beran, díky kterému byl můj dotazník zveřejněn," vzkazuje poděkování rodačka z Dlouhoňovic.
Do dotazníku plánuje získat minimálně 250 názorů, tedy tři procenta obyvatelstva na Králicku, a data bude sbírat do konce října. „Zajímá mě subjektivní názor obyvatel," dodává studentka, jejíž rodina z Králicka pochází.