Cílem bylo simulovat případy skutečných válečných zločinů, připravit studenty středních škol ke kariéře právníků a v neposlední řadě seznámit je se zákulisím soudního procesu a mezinárodního soudního dvora.

Tento projekt vznikl díky německé organizaci Kreisau-Initiative Berlin, Krzyzowa Foundation a s finanční pomocí mnoha německých a polských organizací, partnerských evropských škol a univerzit. Naše škola se účastnila projektu vedle gymnázií z Bonnu, Berlína, Varšavy a Wroclawi. Komunikačním jazykem byla angličtina – jak v soudní síni, tak při workshopech nebo u stolu v jídelně.

Souzené zločiny

Případy, jimiž se účastníci zabývali, se odehrály v bývalé Jugoslávii, v nacistickém Německu a exotické Rwandě. Úlohu obhájkyně Drazena Erdemoviče, obžalovaného ze zločinu proti lidskosti a účasti na masakru v Srebrenici, výborně zvládla Kateřina Tillingerová. V případu Haradina Baly proti sobě stanuly Helena Beranová v roli obžaloby a Tereza Řehořová jako obhájkyně. Bala, voják srbské armády, čelil obvinění ze zločinu proti lidskosti a válečného zločinu. Nelehkého úkolu se ujal Vojtěch Borůvka, který obhajoval Alberta Speera, ministra pro zbrojení v době nacistického Německa. Pod Speerovým vedením byly milióny Židů vystěhovány a poslány do koncentračních táborů, kde byly nuceny pracovat za krutých podmínek.

Poslední případ zjišťoval podíl belgického novináře Georgese Ruggiu na genocidě ve Rwandě, kde kmeny Hutů nelítostně vyvraždily příslušníky kmenů Tutsiů. Ruggiu hlásil pro rwandské vysílání, kde údajně povzbuzoval Huty k systematickému vyvraždění Tutsiů a provolával rasistická hesla. Zde se proti sobě utkali za žalující stranu Klára Forejtová a Matěj Soukup jako obhájce, přičemž úkolu rozsoudit je se zhostil Martin Schmid. Lenka Smékalová se připojila k týmu novinářů, jejichž úkol spočíval v informování účastníků o každodenních událostech.

Cenné zkušenosti

Pro studenty byl na každý den připraven zajímavý program: například byl den problematiky lidských práv, kdy se mladí lidé rozdělili do skupin a společně diskutovali o základních právech, situaci v jednotlivých zemích, problémech dob dnešních i minulých a jak jim lze předejít. Jako večerní program organizátoři naplánovali aktivity napříč kulturami. Jeden den byl věnován přípravě na případy. Žalobcům, obhájcům i soudcům byli přiděleni tutoři, právníci či odborníci zabývající se právem. Jejich úkolem bylo v krátké době naučit studenty správným anglickým právnickým výrazům, pomoci jim koncipovat svou řeč, vysvětlit, jak klást námitky a co očekávat při samotném soudním procesu. Případy Erdemovic a Bala se konaly v pondělí, Speer a Ruggiu byly projednávány v úterý. Většina účastníků si simulace velmi užila, ačkoliv jejich nervozita a pocit nepřipravenosti často ovlivňovaly jejich výkony.

Při závěrečné ceremonii všichni úspěšní účastníci projektu MICC obdrželi diplomy. Nakonec se všichni vydali na cestu domů, bohatší o mnoho zkušeností, zážitků, vědomostí a také o nové přátele.