„Jedná se o pilotní projekt, kde se snažíme studentům přiblížit zásady učení. Studenti se během intenzivních kurzů například učí, jak správně a efektivně zvládnout i předměty, které jim nejdou, a odstranit chyby v učení. V zahraničí se podobná metoda úspěšně aplikuje již několik desítek let,“ vysvětluje specialista na efektivní komunikaci Tomáš Zdechovský, který se s metodami učení seznámil při studiích komunikace v Itálii. Zdechovský pak se svým týmem poněkolikaleté přípravě s odborníky ze zahraničí projekt představuje českým školám.

Podle nezávislých studiích bylo prokázáno, že se účinnost učení u studentů, kteří používají správných metod, zvedne o dvacet až padesát procent. Důležité jsou podle nich i zdánlivé maličkosti, jako být správně motivovaný, mít kolem sebe příjemné prostředí a podmínky. Učení je věda, která je úspěšná pouze v případě, že se dodržují správné zásady.

„Nejde o jednorázový kurz, ale o celý blok nejrůznějších dovedností, které si studenti musí osvojit. V příštích týdnech s nimi budu na kurzu čtenářské gramotnosti řešit interpretaci čteného slova, která patří k největším úskalím při studiích. Dle našeho dlouholetého výzkumu, většina žáků nerozumí obyčejným novinám,“ podotkl Zdechovský.

Chybí odborníci na učení

Kurzy reagují na skutečnost, že v České republice až osmdesát procent žáků nad učením tápe, učí se zbytečně nazpaměť, látku nepochopí a ve výsledku většinou všechno zapomenou. Přitom podle Zdechovského stačí, aby se na školách zavedla praxe odborných pedagogických a psychologických pracovníků a úvodních kurzů efektivního učení.

„V českých školách je aplikovaná praxe odborného poradce bohužel velká neznámá, což je nutné změnit. Když přijde student na střední školu nebo vysokou školu v zahraničí, je zcela běžné, že v úvodních dnech nového školního roku projde kurzem, jak se má efektivně učit,“ dodává specialista Tomáš Zdechovský, který chce tento způsob výuky českým školám přiblížit a pomoci zavést.

Jana Kodysová