Jedná se o projekt, kterým kraj podporuje technické vzdělávání.

Hotová bude letos

Tatru, kterou do školy doručili ve třiceti bednách se zhruba třemi tisíci součástek, nyní skládá pod dohledem učitelů odborného výcviku jedenáct žáků druhého a třetího ročníku ze tří oborů. „Na našich žácích je vidět zápal pro věc. Jejich zájem je obrovský a práce je baví. Celý projekt je přínosem pro jejich profesní rozvoj, a také názornou ukázkou, jak lze podporovat technické obory. Určitě bychom do budoucna uvítali možnost si nějakou další montáž nového vozidla zopakovat,“ řekl ředitel školy Petr Vojtěch.

Tatra má být dokončena ještě v letošním školním roce. Pořizovací cena automobilu byla asi dva miliony korun. Po homologaci bude vůz sloužit obyvatelům Pardubického kraje.