Pracoviště ÚZSVM obdrželo žádost o pokácení dvou jasanů na pozemku, u nějž bylo vlastnictví v katastru nemovitostí vedeno na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Při následném šetření se zjistilo, že se jedná o státní majetek zkonfiskovaný na základě Benešových dekretů. Úřad zajistil zápis této parcely na list vlastnictví ÚZSVM a zahájil kroky potřebné k zajištění povolení ke skácení stromů. Ty měly obnaženou vyhnívající ránu a proschlé větve v korunách. Nebezpečné stromy pokáceli hasiči.

Stromy už byly nebezpečné, stát je nechal pokácet.  Stromy už byly nebezpečné, stát je nechal pokácet.