Motto „Strojírenské firmy představují budoucnost regionu" plně vystihuje důvod pořádání akce. Svoje aktivity prezentovalo v Ústí kolem dvou desítek firem, jež patří mezi důležité zaměstnavatele na Orlickoústecku. Přestože jsou výdělky jejich zaměstnanců v porovnání s jinými odvětvími nadstandardní, nedostatek kvalifikovaných pracovníků představuje dlouhodobý problém. „Z analýzy Národního ústavu pro vzdělávání vyplynulo, že podniky v oblasti průmyslu mají dlouhodobý problém najít kvalifikované pracovníky. Své o tom samozřejmě vědí i strojírensky zaměřené firmy z našeho regionu. Stálý a neutuchající hlad po kvalifikované pracovní síle je dlouhodobým problémem řady z nich. Setkávám se i s tím, že rozvoj firem kazí právě nedostatek pracovníků," uvádí Helena Hrdinová, vedoucí oblastní kanceláře Orlicko, jež pod Hospodářskou komoru Pardubického kraje spadá.

Spolupráce firem a škol pokračuje

Úterní přehlídka byla také vítanou možností pro školy, které budoucí pracovníky strojírenských firem po odborné stránce vzdělávají. Mezi ně patří i Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, v jejíž oborové nabídce figuruje maturitní mechanik-seřizovač a učební nástrojař. Škola se snaží dlouhodobě posilovat spolupráci se sociálními partnery, kromě odborných praxí, stáží a exkurzí jsou nově zaváděny stipendijní programy. „Společné přehlídky jsou další vítanou možností spolupráce. Jsou vlastně opačnou podobou středoškolských burz, kterých se firmy doplňkově účastní," zní z úst ředitele SŠUP Zdeňka Rösslera.
Solidní zájem o přehlídku dává tušit, že návštěvníci z řad rodičů i žáků nabízenou možnost využili. „Možnost studia v příslušných oborech a následné uplatnění na trhu práce je dnes diskutovanou záležitostí. Proto jsme poskytovali veškeré informace k našim průmyslovým oborům, přehlídky se také zúčastnili studenti jednotlivých tříd," sdělil zástupce ředitele SŠUP Zdeněk Salinger, který měl prezentaci „umprumky" na starost, a dodal: „Spolu se zástupci Hospodářské komory jsme toho názoru, že by bylo vhodné do budoucna v podobných akcích pokračovat."

(jp)