Městské muzeum v Letohradě na podzim roku 2013 rozšířilo svou sbírku o výjimečný obraz.

Muzeu se ozval pán z Liberce s tím, že je potomkem letohradské rodiny Kněžků a že zdědil po dědečkovi obraz, který byl v jejich rodině po dlouhá léta. Příbuzní mu poradili, ať kontaktuje naše muzeum, že odsud rodina pocházela, a nabídne nám jej. Maloval ho prý jakýsi Umlauf a je na něm pravděpodobně portrét některého příbuzného.
Alois Kněžek byl místním řídícím učitelem a zapisovatelem, sepsal také Rodové paměti Kunčic, které zpracoval a nechal vydat knižně kronikář Kamil Moravec. Zapsal se tak do historie našeho města, a proto jsme se o obraz začali zajímat. Vyžádali jsme si odborný posudek, který však odhalil ještě zajímavější skutečnost. Obraz namaloval Hynek Umlauf a jedná se o jeho vlastní autoportrét. Dle obrázku se navíc ukázalo, že v muzeu máme vystavenou fotografii Hynka, podle které obraz namaloval.

Hynek Umlauf.
Hynek (Ignác) Umlauf se narodil roku 1821 do rodiny malíře a řezbáře Dominika Umlaufa. Tato umělecká rodina žila v Kyšperku (dnes Letohradě) na náměstí a její stopy nalezneme po širokém okolí. Spolu s bratrem Janem studovali ve Vídni malířskou akademii. Starší a talentovanější Hynek však předčasně zemřel ve třiceti letech. Byl vynikajícím portrétistou. Jeden z jeho obrazů, Žebravé děti, byl dokonce ve sbírkách anglické královny. Letohradské muzeum mělo dosud ve sbírkách pouze dva jeho obrazy, malý obrázek krajiny a neznámou ruskou velkokněžnu, která je spolu s obrazy od Jana Umlaufa vystavena v zámecké expozici. Tam jsou k vidění portréty Jana Umlaufa, jeho manželky, otce Dominika s manželkou, jen Hynek dosud chyběl.
Obraz je ve velmi dobrém stavu. Vznikl roku 1849 a jedná se o portrét v tradičním pojetí tehdy doznívajícího empíru a plně rozvinutého biedermeieru. Detailně propracovaná tvář poukazuje na vysokou uměleckou kvalitu díla. Zajímavostí je jistě i původní vyřezávaný rám, který vytvořil Hynkův otec Dominik Umlauf.
Obraz je momentálně dočasně vystaven v expozici městského muzea, než se definitivně přestěhuje „za rodinou" na zámek.

Dagmar Bednářová, kurátorka muzejních sbírek