„Obec zaměstnává deset osob. Desáté místo, které je nové, vzniklo letos začátkem listopadu. Obsadil ho zastupitel za vládnoucí sdružení, i přesto, že dle zákona je funkce člena zastupitelstva neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem obce,“ napsali rudoltičtí Piráti minulý týden na svém facebookovém profilu.

Podle zastupitele Tomáše Kolomého byl Roman Bartoš na obecním úřadě zaměstnán jako referent pro státní správu, samosprávu a správu a údržbu bytového fondu. Dokládá to informací, kterou mu jako zastupiteli poskytl přímo obecní úřad.

A právě v tom je problém. Zákon o volbách do obecních zastupitelstev souběh zastupitelské funkce a práce pro obec v zásadě nevylučuje, ovšem až na dvě výjimky. „Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou nebo radou obce,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

V případě zastupitele Bartoše zaměstnaného obcí byla „splněna“ i druhá podmínka. O jeho práci pro obec nerozhodlo zastupitelstvo, ale přímo starosta Ivo Kolomý (Obce bez korupce).

Stejné stanovisko jako ministerstvo zastává i Krajský úřad Pardubického kraje. Podle mluvčího Dominika Bartáka musí navíc zastupitelstvo obce se vznikem pracovního vztahu zastupitele vyslovit souhlas. „Cílem je, aby zastupitelstvo mělo přehled a vědělo o těchto vztazích,“ upozorňuje Barták. Ani k tomu však v případě zastupitele Romana Bartoše, který je zaměstnancem obce od začátku listopadu, nedošlo.

Zaměstnanec obce, státní správu ale nevykonává

Podle vedení obce vše proběhlo jinak. Na dotaz Deníku místostarostka Jolana Kobzová (Za naše Rudoltice) potvrdila, že zastupitel Bartoš je zaměstnancem obce, ale nevykonává státní správu. „V jeho pracovní náplni, která je součástí pracovní smlouvy, je správa a údržba budov v majetku obce, technická podpora a dohled nad realizací investičních projektů,“ tvrdí místostarostka. Podle pracovní smlouvy, kterou se zastupitelem uzavřel 31. října starosta Ivo Kolomý, je Roman Bartoš zaměstnaný jako referent státní správy a samosprávy. Starosta ani zastupitel Bartoš na dotazy redakce neodpověděli.

Vedení obce nakonec celou záležitost vyřešilo šalamounsky. Ve středu 27. listopadu se na webových stránkách obce objevila zpráva, že zastupitel Roman Bartoš na mandát rezignoval k poslednímu říjnu letošního roku. V zastupitelstvu jej nahradí Libor Hajnovič. Deníku to potvrdila místostarostka Jolana Kobzová. Jakékoliv pochybnosti a chybějící souhlas zastupitelstva se zaměstnáním Romana Bartoše jsou podle ní již nyní bezpředmětné.

Roman Bartoš kandidoval do rudoltického zastupitelstva opakovaně, poprvé v roce 2010. Zvolen byl však až na potřetí vloni na podzim ze šestého místa kandidátky. Sdružení Obce bez korupce dostalo ve volbách bezmála 37 procent hlasů a v patnáctičlenném zastupitelstvu získalo šest mandátů. Spolu s druhým na pásce, sdružením Za naše Rudoltice, které dosáhlo pěti mandátů, utvořilo povolební koalici. V zastupitelstvu mají dvou třetinovou většinu.

Ilustrační foto.
Koledy už brzy zazní napříč celým krajem