Zdejší divadelní soubor Jirásek uvedl hru, v níž jedna z rolí patřila i „učiteli národů" Janu Amosi Komenskému. Kulturní zařízení města pozvalo do Chocně historickou skupinu Rego, v jejímž podání byly k vidění různé šermířské šarvátky a souboje. Do akce se zapojila řada dobrovolníků, choceňským parkem se procházely krásné dámy v dobovém oblečení, tančily se dobové tance a střílelo z mušket.