Tisková zpráva

Otevření oborového školicího střediska

Dne 17. 10. 2007 bude slavnostně otevřeno moderní OBOROVÉ ŠKOLICÍ STŘEDISKO, které bylo vybudováno v rámci Operačního programu „Průmysl a podnikání – program 1.3 Školicí střediska“. Slavnostní otevření proběhne v nově vybudovaném školicím středisku IdeaHELP, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, za účasti radní Pardubického kraje Mgr. Bc. Jany Smetanové, zodpovědné za rozvoj lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání a zaměstnanosti, a za účasti dalších významných hostů.

Vzdělávací centrum IdeaHELP vybudovalo v rámci Operačního programu „Průmysl a podnikání – program 1.3 Školicí střediska“ nové moderní oborové školicí středisko, které bude sloužit nejenom realizátorovi projektu a jeho partnerům, ale všem, kteří si uvědomují důležitost celoživotního vzdělávání a získávání nových dovedností pro své zaměstnance po celý profesní život. Globalizace a nová znalostí ekonomika s sebou přináší dramatické a rychlé změny na evropském trhu práce. Vzdělávání a odborná příprava musí vybavit pracovní síly nezbytnými znalostmi a dovednostmi nutnými pro uplatnění na tomto trhu.

Oborové školicí středisko s kapacitou 50 míst bylo vybudováno v původních prostorách firmy rekonstrukcí z bývalých kanceláří. Součástí projektu bylo vedle rekonstrukce také vybavení interiéru střediska a pořízení výukových pomůcek. Celková plocha střediska je 355 m2 a pro účastníky vzdělávacích akcí jsou k dispozici 3 učebny a dále také zázemí pro personál a lektory. V rámci realizace tohoto projektu jsou zohledněna specifika handicapovaných osob, a to jak po stránce stavebních úprav, tak i vybavení didaktickými pomůckami.

V rámci rekonstrukce budovy byla provedena výměna oken, částečná změna vnitřních dispozic, elektroinstalace, strukturovaná kabeláž, vytápění, vstupní schodiště, kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. Při úpravách interiéru byly rekonstruovány omítky, vybudovány nové kazetové podhledy, které jsou akusticky optimalizované pro použití v učebnách, nové osvětlení s možností naprogramování různých variant osvětlení učeben. Dále byla provedena výměna dveří a podlahových krytin.

Celkem jsou k dispozici 3 učebny, kancelářské prostory pro obslužný personál, kabinety pro lektory, zázemí s kuchyňkou pro přípravu občerstvení a odpočinková místnost pro účastníky školení. Interiér a vybavení učeben je možné jednoduchým způsobem modifikovat do různých variant dle realizovaného typu vzdělávací akce (přednášková místnost, počítačová učebna, prezentační sál, jednací místnost, kurz komunikačních dovedností, atd.). Nové oborové školicí středisko je vybaveno moderními výukovými pomůckami. Účastníkům je k dispozici 60 moderních notebooků, několik výkonných dataprojektorů, vizualizéry, interaktivní tabule, ozvučení, DVD přehrávače, digitální kamery, fotoaparáty, flipcharty. Toto vybavení je možné instalovat do libovolné z učeben na základě požadavků daného školení. Při budování školicího střediska jsme pamatovali na zdravotně postižené osoby:

• nový bezbariérový vstup do budovy opatřený plošinou pro tělesně postižené osoby • bezbariérový vstup do všech učeben a dalších prostor školicího střediska • toalety s bezbariérovým přístupem • jedna z učeben je vybavena indukční smyčkou pro osoby se sluchovým postižením

Zázemí střediska umožní pořádat zároveň více druhů školení podle potřeb partnerů projektu a vytvoří pro ně zázemí k podávání projektů ze strukturálních fondů EU v novém programovém období 2007 -2013.

Projektová dokumentace byla kompletně zpracována projektovými manažery vzdělávacího centra a zapadá do celkové strategie firmy v oblasti využití prostředků ze strukturálních fondů EU. Jedná se již o několikátý úspěšný projekt podporovaný ze strukturálních fondů EU, který vzdělávací centrum IdeaHELP realizuje.