Takovou otázku si kladou nejen studenti nedaleké střední školy, obyvatelé města, ale i vedení Pardubického kraje. Ve středu místo opustil soudní znalec, který tu více než týden zkoumal příčiny pádu. Jednou z hypotéz byl problém v lepených vaznících. A právě na ně se zaměřil soudní znalec, který je všechny prohlédl a čtyři z nich nechal jeřábem vytáhnout a přemístit na přilehlé prostranství haly.

„Z nich byly zajištěny některé části, které budou podrobeny další expertíze," uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková s tím, že právě znalecký posudek pak ukáže, jakým směrem se vyšetřování bude ubírat.
Dosud policie případ šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti. Od předání dohled policistů končí, ve čtvrtek se koná kontrolní den a nad torzem haly nyní vládne firma Profistav, u které už Pardubický kraj coby investor stavby za 58 milionů uplatnil reklamaci.

Ani vedení kraje však nesedí s rukama v klíně: aby byl co nejdříve nalezeno vhodné konstrukční řešení, nechává si kraj zpracovat nezávislý posudek, jehož cílem je především navrhnout optimální řešení konstrukce střechy při zachování podstatné části stavby.

Hejtman Martin Netolický totiž ihned po zřícení střechy sportovní haly uvedl, že událost musí být řádně prošetřena. „A pokud se prokáže chyba, pokud je to šlendrián, budu trvat na potrestání," kategoricky prohlásil.

Vedle policistů tedy kraj spolupracuje i s externím nezávislým projektantem, s nímž už vyjednali podmínky spolupráce. „Spočívá v navržení řešení nové konstrukce střechy a zajištění všech nezbytných výpočtů tak, abychom zajistili, že se nebude opakovat tento exces," objasnil hejtman a dodal, že dle dohody by kraj měl znát řešení do čtrnácti dnů od předání veškerých nezbytných dokumentů.

„Osobně jsem přesvědčen, a je to také jeden z mých cílů, aby byla hala v provozu nejpozději do konce roku 2017. Dle předběžné informace je to termín reálný a my jako investor pro to uděláme vše, jelikož Česká Třebová takovéto sportoviště jednoznačně potřebuje," informoval Martin Netolický. (jan, tz)