Vedení vedlejší obce Strakov se odvolalo proti pravomocnému stavebnímu povolení, protože se obává zdravotního rizika. Odvolání považuje vedoucí stavebního úřadu v Litomyšli Josef Filipi za opožděné. Námitku přezkoumají krajští úředníci.

Majitel pozemků Miroslav Štursa, který se podílí na výstavbě dvou elektráren, nechápe postoj Strakovských. Připomíná, že vyřízení stavby na jeho soukromých parcelách trvalo do dnešního dne tři roky. Souhlas udělilo i ministerstvo životního prostředí. Obec Janov změnila územní plán tak, aby odpovídal záměru dvou stodvacetimetrových větrníků a nenarušil okolní přírodu. „Společnost Wikov za vstřícnost obci slíbila, že jim pomohou se stavbou vlastního stožáru,“ upřesnil ujednání Miroslav Štursa.

Od západu do svítání mimo provoz

Společnost Wikov Wind se kvůli výstavbě větrných elektráren u Janova zavázala také místním ochranářům přírody. „V letních měsících, přesně od 15. července do 15. října, budou obě elektrárny mimo provoz vždy od západu slunce do svítání. Od dubna do poloviny července se pak musí elektrárny zastavit, klesne-li rychlost větru pod pět metrů za sekundu,“ informoval o podmínkách mediální zástupce Karel Samec. Důvodem je výskyt netopýrů a některých vzácných druhů ptactva. Firma se rovněž zavázala, že během následujících dvou let bude pozorovat výskyt savců a opeřenců. Výsledky shrne ve studii.

Výstavba dvou větrných elektráren v Janově u Litomyšle představuje celkovou investici 150 milionů korun. Zahrnuje nejen stavební práce, ale také cenu samotných elektráren, pozemků a další činnosti. Celou částku investuje skupina Wikov Industry z vlastních zdrojů.

Elektrárny mají být hotové v únoru 2009 a do sítě by měly začít dodávat elektrickou energii o měsíc později. Na rozdíl od dosud provozovaných zařízení v tuzemsku jde o vůbec první větrné elektrárny tuzemské provenience instalované na území Čech.