„Musíme zadat novou soutěž na sanaci základů budovy soudu, což nás bude stát miliony korun. Značně to komplikuje celou stavbu. Statiku řeší projektant," uvedl starosta Miloslav Soušek.

Promrhali čas?

Situaci sleduje Jiří Junek, 
zastupitel a ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, které před lety stálo u zrodu projektu, ale nakonec bylo ze hry o provozování instituce „vyšachováno". „Dalo se předpokládat, že když stavíme v centru středověkého města, nějaké problémy budou. Mělo se s tím počítat a měla být časová rezerva," upozorňuje Jiří Junek a na adresu vedení města dodává: „Je třeba si uvědomit, že nové vedení města nastoupilo na podzim roku 2010, v tu dobu už byla Regionální radou Severovýchod potvrzena dotace a schválen projekt, zbytek roku a celý rok následující se ale doslova promrhal diskuzemi, zda projekt má být a v jaké podobě, nebo nemá být. Čas se promrhal, a teď nám chybí."

Muzeum v ohrožení

Město požádá regionální radu, která přerozděluje dotace, o odklad. Radnice navíc zvažuje, že historické objekty soudu a vězení jen opraví za svoje peníze a využije je jinak.
„Určitě chceme objekty opravit, chceme to dodělat. I kdybychom neměli dotace, podíl města je asi třicet milionů korun. S touto částkou jsme schopní budovy opravit," řekl Miloslav Soušek.
Konečné rozhodnutí ještě nepadlo a starosta říká, že zastupitelé mají vůli projekt dokončit, jedním dechem ale dodává: „Od začátku však říkám, že je to projekt do centra města nevhodný, špatně zpracovaný, který se neměl narodit. Jak to bývá v režimu evropských dotací, nedělají se věci, které jsou rozumné, ale na které jsou peníze."
Jiří Junek je spíš skeptický a vzhledem k nastalým komplikacím nepovažuje letošní termín dokončení muzea za reálný. „Jen se ptám, jestli to byl záměr ze strany vedení města, které se k tomu od začátku stavělo negativně, nebo jestli je to jen neschopnost vedení města to realizovat," uzavírá.
Zatímco v budově soudu řeší statiku sklepení, v případě prostoru u bývalého vězení práce postupují dobře. Archeologický průzkum a statika podzemí stavební práce neprodražily, naopak se nějaké peníze ušetřily. Připravuje se základová deska pro objekt z betonu a skla, který má oba historické domy spojit. Podle původních plánů by mělo být muzeum karosářství hotové na podzim. (miš, čtk) 

Vizualizace projektu Muzeum českého karosářství.

Vizualizace projektu Muzeum českého karosářství.  Autor: Projektil architekti

Jak šel čas s projektem Muzeum českého karosářství

2005: Regionální muzeum Vysoké Mýto se začalo soustavně zabývat zpracováním dějin historie firmy Sodomka.
2009: Regionální muzeum Vysoké Mýto představilo vizi Muzea českého karosářství.
Podzim 2010: Radnici ve Vysokém Mýtě po volbách „ovládla" ČSSD.
Listopad 2010: Zástupci Vysokého Mýta převzali v České Třebové dekrety na dotaci ROP Severovýchod.
Jaro 2011: Projekt byl schválen v redukované podobě, tedy bez výstavního suterénu a půdních prostor pro workshopy, zlevnil se ze 104 na 88 milionů korun.
Září 2011: Zastupitelstvo schválilo, že provozovatelem muzea bude organizace města, ne RMVM.
Červen 2012: Rada města schválila podepsání smlouvy o dílo se společností BAK Trutnov.
Leden 2013: Stavba se kvůli statice sklepení komplikuje. Město stojí před otázkou, zda realizovat muzeum, nebo historické objekty rekonstruovat za svoje peníze, ale pro jiné účely.
Listopad 2013: Plánované dokončení projektu.