Při této příležitosti jsme položili několik otázek řediteli školy Marku Hoffmannovi.

Oslavenkyni se sluší popřát, co by škola nejvíce potřebovala a bylo pro ni prospěšné?
Aby i věku 70 let měla stále mladého ducha, aby se pedagogům dařilo co nejvíce porozumět potřebám dnešních mladých lidí a dokázali se s nimi účinně podělit o své vnitřní bohatství a pomohli jim nasměrovat k jejich budoucímu povolání. K tomu však je samozřejmě nutné, aby dále trval o školu zájem ze strany uchazečů a aby se též dařilo postupně obměňovat odcházející učitele jinými kvalitními nástupci.

Na co jste jako ředitel školy nejvíce pyšný?
Mám radost, že se v pedagogickém sboru daří spolupracovat, že jsme ochotni se nasadit pro společnou věc, táhnout za jeden provaz. To neznamená, že vše je ideální, ale učitelé na sobě pracují, učí se komunikovat, navzájem respektovat své odlišnosti v povahách, způsobech práce a prioritách. Jsem přesvědčen, že se tato týmová atmosféra pozitivně přenáší i na naše studenty. V důsledku pak i tato okolnost vede k tomu, že z naší školy odcházejí absolventi obvykle velmi dobře připravení k dalšímu studiu a nacházejí dobré uplatnění.

Listopad byl ve znamení oslav, co pedagogický sbor a studenty školy čeká v následujících měsících?
Od tohoto týdne se režim ve škole uklidní, provoz se vrátí do normálu. Čímž ovšem neříkám, že je náš kalendář akcí prázdný. Hned v úterý například čeká naše starší studenty beseda s novinářkou Petrou Procházkovou, maturanti odevzdávají přihlášky ke zkoušce dospělosti, rozjíždí se různé předmětové a sportovní soutěže, v zimě budou na pořadu lyžařské kurzy atd. Přece jenom však odezní dlouhodobá a v posledních dnech poněkud hektická atmosféra příprav na program k našemu výročí a učitelé i žáci budou mít prostor se zklidnit a plně koncentrovat na svoji práci.

V minulých letech kraj zvažoval rušení a slučování víceletých gymnázií. Mohla by se tato situace ještě někdy opakovat a týkat se i Gymnázia v Ústí nad Orlicí?
To je otázka spíše na představitele nově zvolené krajské samosprávy. V posledních dvou letech se atmosféra kolem rušení či slučování poněkud uklidnila, od zřizovatele žádné další signály v tomto směru nezaznívají. Ve spolupráci s Pardubickým krajem aktuálně projekčně připravujeme dva poměrně rozsáhlé investiční záměry. Z tohoto důvodu bych považoval za nesystémové a nerozumné školu zafinancovat, a pak rušit.

Gymnázium sídlí v historické budově, daří se tyto prostory upravovat, aby odpovídaly požadavkům na moderní školu?
Stoletá budova a její okolí má krásnou architekturu, svého ducha, svoji atmosféru. Jde o krásné a důstojné prostředí, které fungování gymnázia naprosto vyhovuje. Modernizace vybavení je samozřejmě pro chod školy v dnešní době nezbytností. Stáří budovy se projevuje zejména špatným stavem rozvodů. Např. v minulém roce jsme vyměňovali veškeré vodovodní a odpadní potrubí. Částečně se daří využívat prostředky zřizovatele, částečně dotační tituly. V polovině listopadu 2016 se podařilo podat žádost o dotační titul z Integrovaného regionálního operačního programu v celkové hodnotě přibližně 12 milionů korun. Budeme-li s naší žádostí úspěšní, dojde k vybudování výtahu a zajištění bezbariérovosti budovy, v podkroví postavíme novou laboratoř biologie, zrekonstruuje se páteřní rozvod elektroinstalace a zejména za zhruba 4,5 milionu korun pořídíme moderní vybavení pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky. Rozjednána je i již docela nezbytná výměna či rekonstrukce oken.