Základem výstavy je soukromá sbírka časopisů Slavomíra Václavského, vedoucího třetího skautského oddílu v Zábřehu na Moravě. „Nejzajímavější jsou nejstarší exponáty z počátků skautingu. Jsou tu jak časopisy vydané po roce 1912, kdy vycházela první čísla, tak ty současné. Nechybí tu časopisy z doby, kdy byl skauting zakázán a časopisy musely vycházet pod jinými organizacemi, jsou tu zahraniční časopisy i oddílové. Odhadem tři až pět tisíc časopisů,“ nastínil vedoucí střediska Jiří Dušánek.
Také domácí středisko přispělo na výstavě svojí „troškou do mlýna“, i když oddílový časopis v Lanškrouně nikdy nevycházel. „Děti a vedoucí někdy ale píší táborový časopis,“ doplnil Jiří Dušánek. Časopisy doplnily fotografie, prapory, ale i skautský betlém. Výstava je přístupná ještě v pondělí a úterý, a to od 13 do 17 hodin.