Před několika dny byla zahájena stavba dalšího úseku sítě cyklostezek, která je projektem svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko. Firma začala pracovat na úseku, který spojí Českou Třebovou s Ústím nad Orlicí. Využity k tomu budou stávající komunikace, cyklostezka vůbec nepovede po hlavní silnici. Na trase budou zachovány úseky s původním povrchem, doplněné o cesty s rekonstruovaným nebo úplně novým povrchem. Fotografie zachycuje budování mostku v České Třebové u čističky odpadních vod.