Vznikla zde naučná meditační stezka šesti křížků Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis, která byla za účasti veřejnosti a představitelů města Ústí nad Orlicí a Bystřice Kladské otevřena uplynulou neděli. Meditační stezka má šest zastavení, výchozí místo má v Dolním Houžovci. Česko-polský projekt byl podpořen z fondu mikroprojektů, celkové náklady se vyšplhaly na 800 tisíc korun. (lp)