Mezi účastníky jednání byla také učitelka Hana Štusáková, předsedkyně Oblastní rady odborového svazu pracovníků školství Ústí nad Orlicí.

„Byla jsem potěšena, že na toto řešení kladně reagovaly velké školy, jako ústecké gymnázium či ústecké základní školy bratří Čapků a Komenského. Jiné školy vyčkávají. Sice se ztotožňují s tím, že je třeba rozpočet navýšit, ale mají obavy z rodičů. A to je podle mě špatné. Tento krok není proti nim, ale naopak. Pokud se totiž rozpočet v kapitole školství nenavýší a s ním i rozpočet na pomůcky, sešity a tak dále, rodiče budou nuceni napřesrok sáhnout hlouběji do kapsy i kvůli věcem, které se týkají školy,“ konstatovala Hana Štusáková.

Pozitivní zprávou podle ní je, že se školský výbor poslanecké sněmovny ztotožnil s požadavky odborářů. Jeho návrh financování školství zamíří nyní do rozpočtového výboru. „Pokud dostanou odboráři příslib od poslanců, že při závěrečném schvalování bude návrh školského výboru schválen, pak stávku neuskutečníme. Naším cílem není vyhrotit naše požadavky k uspořádání stávky, to je až krajní řešení,“ dodala Hana Štusáková.

P R O H L Á Š E N Í

My, účastníci shromáždění zaměstnanců školství 17. 11. 2007 v Kongresovém centru Praha

Apelujeme : na poslankyně a poslance Sněmovny, aby odpovědně přistoupili k rozhodování o státním rozpočtu na rok 2008, především kapitoly 333 MŠMT.

Požadujeme: navýšení státního rozpočtu, kapitoly školství na rok 2008 o 3 miliardy Kč, z toho 0,5 miliardy Kč na učebnice, učební pomůcky, vzdělávání pedagogických pracovníků a 2,5 miliardy Kč na platy všech zaměstnanců regionálního školství.

Vyzýváme: všechny zaměstnance škol a školských zařízení, aby vyhlásili na úterý 4. 12. 2007 jednodenní protestní stávku a uzavřeli svá pracoviště v případě, že nebude vyhověno našim požadavkům. - Žádáme: ostatní odborové svazy a širokou veřejnost o podporu oprávněných požadavků školství. Našim základním cílem je zlepšení podmínek vzdělávání pro všechny děti, aniž by se to výrazně dotklo rozpočtů rodin.