Sběrný dvůr, s jehož výstavbou se začalo koncem loňského roku, už slouží místním obyvatelům, připraveny jsou parcely pro další rodinnou výstavbu.

Sběrný dvůr v Pardubické ulici, jenž je v provozu od počátku srpna, byl financován za podpory evropských fondů, ta činila téměř devadesát procent nákladů. Provoz dvora podléhá v otevírací době trvalému dozoru personálu, mimo otevírací dobu je pod kontrolou průmyslových kamer. „Je vybaven dostatečným počtem velkoobjemových nových kontejnerů a další technikou, například lisem,“ upozorňuje místostarosta města Ladislav Valtr. Smyslem je samozřejmě zdokonalit nakládání s komunálními odpady, lépe třídit.

Nabízejí parcely

Ve Vostelčicích byla už v druhém čtvrtletí kompletně dokončena základní technická infrastruktura pro výstavbu nových rodinných domků, v této lokalitě bylo připraveno dalších osm parcel. „Ty jsme zájemcům nabídli už v červnu a nyní rozšiřujeme nabídku o další tři atraktivní pozemky na Tocháčkově kopci,“ doplňuje Valtr.

Na konci srpna bylo dokončeno také hlavní volnočasové hřiště „u hasičárny“. „Chceme, aby hřiště hned sloužilo nejenom žákům a studentům z místních škol, ale i další mládeži a veřejnosti,“ vysvětluje místostarosta. Na náklady spojené s úpravami tohoto hřiště, ale i několika dalších, opět přispívají fondy EU.
Podle harmonogramu pak dále postupují rozsáhlá protipovodňová opatření na Tiché Orlici. Ta v Chocni buduje Povodí Labe, za masivní finanční podpory ministerstva zemědělství. Dokončeny mají být rovněž v letošním roce.

Vedle význačných investičních akcí běží ve městě také řada menších, patří k nim například opravy školních budov či místních komunikací. „Jde například o generální opravu části vozovky a výstavbu nového chodníku ve Stromovce, začneme s opravou části ulice Boženy Němcové, pracuje se na chodnících ve Vysokomýtské ulici a ve Dvořisku,“ vypočítává Ladislav Valtr. Novou podobu už získal prostor před Obchodní akademií, kde ještě v září budou vysázeny nové stromy a keře. „Je samozřejmě připravena výsadba a údržba městské zeleně i v dalších lokalitách,“ potvrzuje Valtr.

V těchto dnech pracují ve městě na bezbariérovém řešení Základní školy M. Choceňského. Vzhledem k dobré spolupráci s vedením školy se podařilo získat grant v hodnotě jednoho milionu korun od Nadace ČEZ. Samotné úpravy jsou plánovány na první pololetí příštího roku.

PETRA SOUKUPOVÁ