„Jezdím do Ústí do práce každý den a musím říct, že poslední měsíce, tedy vlastně už roky, je cesta za prací spíše za trest,“ posteskl si Libor Nekvinda z Vysokomýtska.

Kvůli sesuvu půdy musel kraj nechat vypracovat nová nezbytná opatření, která se týkala sanace území. „Pokračování modernizace silnice II/315 z Ústí nad Orlicí směrem na Hrádek je dobrou zprávou pro všechny řidiče a obyvatele celé oblasti, ale také pro nás jako kraj, protože nikdo z nás nečekal, že se bude jednat o takto komplikovanou stavbu, která si vyžádá nepředpokládaná řešení a časové posuny,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Psali jsme:

Práce na silnici z Hrádku do Ústí nad Orlicí se konečně rozběhnou
Řidiči se dočkají. Stavbaři se v červenci vrátí na silnici z Hrádku do Ústí

V havárií zasaženém území nebylo možné se stavebními pracemi pokračovat. „V mezičase probíhala modernizace na zbývající části komunikace od zasaženého úseku až po Hrádek, na čemž jsme se domluvili i s původním zhotovitelem stavby. Zároveň jsme chtěli minimalizovat komplikace pro řidiče,“ řekl Netolický s tím, že celkové náklady na opravu silnice, a to včetně již dokončených prací a nutných sanačních opatření dosáhnou necelých 71 milionů korun. 

Nárůst ceny

Na dokončení stavby už ale pracuje jiný zhotovitel. Původně měla opravy na starost společnost Strabag, s tou však vzhledem k nárůstu ceny krajský úřad neuzavřel dodatek a zbývající část úseku silnice musela být znovu vysoutěžena. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zbývajícího více než kilometrového úseku zvítězila společnost Eurovia.

Začátek uzavírky — křižovatka silnice II/315 (ul. J. Haška) s místní komunikací, mostu k nádraží ČD v Ústí nad Orlicí.
Modernizace silnice z Ústí na Hrádek bude konečně pokračovat. Stojí 50 milionů

„Po dohodě se zhotovitelem a na základě odborného doporučení jsme ještě před zahájením samotné stavby přistoupili k provedení hloubkových vrtů s instalací inklinometrů pro přesné měření případných pohybů svahu. Následně byla provedena tři měření, při nichž nebyl zaznamenán žádný posun,“ doplnil hejtman.

Řidiči tak i nadále musí počítat se skoro 20 kilometrů dlouhou objízdnou trasou.