Stavební firma začala nahrazovat staré dva mosty v červenci, doprava se opět „napřímí“ v říjnu. Objížďka v obou směrech je vzhledem k zatížení komunikace naštěstí jen asi třísetmetrová.