V zimě se intenzivně pracovalo v podzemním parkovišti. „Jsou hotové podlahy, elektroinstalace, tam už je to jako před otevřením,“ uvedl starosta Jaroslav Zedník. Zbývají světla a vzduchotechnika.

„Na povrchu běží příprava podkladních vrstev silnice, pro chodníky a zelené plochy. Pracuje se na prostranství před poliklinikou, kde bude nové parkoviště. Dokončuje se parkoviště u objektu ČD Cargo, tam se bude brzy zahajovat chodník,“ upřesnil Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic.