Většina smluv už byla vlastníkům pozemků odeslána, hovoří se až o 86 procentech obeslaných. Devadesátidenní lhůta, kterou na vyjádření mají, dosud běží a potrvá minimálně do konce března. Přes padesát procent smluv už se s kladnou odpovědí na ŘSD vrátilo. Již nyní je však jisté, že problémy s některými pozemky ještě nastanou.
„Uvažovali jsme, kolik bude potencionálních požadavků na navýšení výkupní ceny. Musíme počítat s tím, že se ozvou i vlastníci, kterým nebude stačit nabízený osminásobek, ale budou požadovat šestnáctinásobek. Pak by stála za úvahu případná vládní nařízení, která by pravidla a limity upřesnila," komentoval obsah schůzky Jiří Junek.

V současnosti se výkupní cena pozemků pohybuje okolo sto dvaceti korun za metr čtverečný. Jednotlivé žádosti o navýšení sumy posoudí nejprve Ředitelství silnic a dálnic, ale konečné stanovisko vydá až ministerstvo dopravy. Uznání nároku se dočkají pouze opodstatněné žádosti, zejména ty, které se týkají pozemků v okolí krajských a okresních měst.
Diskutovaly se i další problémy, které novelizace dostatečně neošetřila. Zvláště sporné jsou záležitosti spoluvlastnictví. „Některé pozemky mají i deset vlastníků, kteří se musí oslovit. Část může s odkupem souhlasit, stačí však jen jediný, který pobývá mimo republiku nebo mu hrozí exekuce, a vyjednávání se zbrzdí. Pozemek je třeba zajistit jako celek, a to je v tuto chvíli ten největší problém," dodává Jiří Junek.

Lokality kolem Vysokého Mýta ještě odkup nečeká. V tuto chvíli zde probíhají geologické průzkumy. Jiří Junek předpokládá, že výkup pozemků se tohoto úseku bude týkat zhruba za dva roky. „O druhé etapě se ještě nebavíme, tam k tomu nedospěly všechny procesní kroky," uzavřel poslanec.