Stavba na Tiché Orlici, která má zvýšit protipovodňovou ochranu města, je bezprostředně připravena k zahájení. „Akce zahrnuje soustavu protipovodňových zdí a hrází, celkem jednadvaceti stavebních objektů, včetně vakového uzávěru náhonu či rekonstrukce silničního mostu u obchodní akademie,“ upřesňuje Václav Jirásek, ředitel pro správu povodí a tiskový mluvčí Povodí Labe.

Opatření podél toku Tiché Orlice

Opatření, k nimž bude postupně docházet, pokrývají celé území města podél Tiché Orlice, začínají v Pelinách a končí pod soutokem s odpadem z malé vodní elektrárny. Dřevěná lávka na Lhotách projde rekonstrukcí, na řešení pracují Povodí Labe a městský úřad.
Příprava projektu nynějších protipovodňových staveb trvá už bezmála pět let a vyžádala si značné investice z prostředků Povodí Labe i z rozpočtu města. „V průběhu stavebního řízení byla podána řada připomínek. Nešlo o konkrétní technické podněty, spíše o vyjádření nedůvěry ke koncepčnímu řešení protipovodňového opatření,“ říká Václav Jirásek.

Choceňský projekt je nedílnou součástí mnoha dalších opatření provedených v horní části povodí Tiché Orlice, ta mají v prvé řadě sloužit k ochraně životů, zdraví a majetku obyvatel. „Na přípravě ochrany Chocně spolupracovala řada špičkových odborníků z vysokých škol v Praze a Brně. Jde o dílo plně funkční, začleněné s maximální obezřetností do historického nábřeží,“ ubezpečuje Václav Jirásek.

Náklady představují sto padesát milionů

Náklady se vyšplhají zhruba na 150 milionů korun. Předpokládá se, že stavba začne letos v létě, přičemž hotovo by mělo být do konce roku 2010. Začne se zřejmě rekonstrukcí mostu u obchodní akademie a výstavbou opatření na levém břehu řeky. „Most podstoupí zásadní rekonstrukci. Pro místní bude nepříjemná uzavírka mostu a částečná uzavírka Pardubické ulice v úseku městského parku,“ říká ředitel pro správu povodí. Přístup do centra Chocně bude po současném mostě v ulici T. G. Masaryka a po mostě ve Stromovce, pro pěší pak po lávce níže po proudu, po lávce přes náhon u tenisových kurtů a po mostě u zámku.

Z důvodu přeložky vodovodního potrubí bude částečně omezen provoz autobusového nádraží a dojde také k dočasnému snížení počtu parkovacích míst, a to za radnicí či u stadionu. „Zvýšený stavební ruch a s ním spojené problémy, které se budou týkat občanů, budeme řešit jako dosud velmi úzkou spoluprací s radnicí. Čas a úsilí, které už přípravě opatření věnovali starosta Miroslav Kučera a také vedoucí redaktorka místního zpravodaje paní Tomášová při hájení oprávněných zájmů obyvatel, jsou zárukou, že se nám s jejich přispěním podaří realizovat stavbu s minimálním dopadem na běžný život v Chocni,“ věří Václav Jirásek.

PETRA SOUKUPOVÁ