„Bylo napadeno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, které bylo následně zasláno ministerstvu zdravotnictví na přezkum,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Ředitelka odboru komunikace s veřejností Gabriela Štěpanyová potvrdila, že ministerstvo žádost obdrželo. „Ministerstvo nyní postupuje standardním způsobem. Nejprve požádalo Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje o vyjádření a po jeho obdržení přezkoumá zákonnost vydaného závazného stanoviska,“ přiblížila.

Délka přezkumu bude podle Gabriely Štěpanyové záležet na rozsahu a komplikovanosti dokumentace, kterou ministerstvo od krajské hygieny dostane. „Předpokládáme, že by mohl být ukončen do konce letošního roku,“ nastínila mluvčí.
Teprve poté, až ministerstvo zdravotnictví rozhodne, bude odvolací řízení pokračovat na krajském úřadě. „V zákonných lhůtách byla podána dvě odvolání. Kromě stanoviska Krajské hygienické stanice se týkala hluku, dopravy či stavebně technických záležitostí,“ upřesnil Dominik Barták.

Konečný termín pro vydání rozhodnutí o odvolání není stanoven. V průběhu přezkumu závazného stanoviska na ministerstvu zdravotnictví správní lhůta krajskému úřadu neběží.

Časový harmonogram výstavby nového centrálního příjmu v orlickoústecké nemocnici odvoláním proti územnímu rozhodnutí podle mluvčího Pardubického kraje ohrožen není. „Všechny termíny jsou dodržovány a původní termín dokončení stavby není ohrožen. Stavba by měla začít ve druhé polovině stavební sezóny 2019,“ ujistil Dominik Barták.

Území pro stavbu urgentu má být připraveno ještě letos. Staveniště bylo předáno 20. listopadu. Práce začnou bouráním starých garáží. „Fyzicky by se mělo začít odstraňovat podle odhadu v posledním listopadovém týdnu,“ dodal krajský mluvčí Dominik Barták.