Muž, který byl přizván k jednání u posledního kulatého stolu a ve městě nese jeho podpis právě dokončovaná zóna Kociánka, hovoří pro Deník otevřeně o slabinách projektu.

Společně s ústeckým architektem Karlem Blankem jste byli pozváni k radničnímu kulatému stolu, jste vy osobně s jeho výstupy spokojen?
Zásadní problém je v tom, že jsme se mnohem víc vyjadřovali ke koncepci, která je podle nás špatně. Mnohem méně k tomu, k čemu jsme se vyjadřovat měli.

A to bylo co?
Pan starosta nás pozval především proto, abychom sdělili, zda se nám zdá být dobrý architektonický návrh. Mně se návrh nezdá být příliš dobrý, kolega Blank se k němu z profesního důvodu vůbec nechtěl vyjadřovat, což je naprosto správné. Aby architekti hodnotili práci kolegů, je trošku hyenismus.

Čeho se týkají výhrady, které jste již zmínil?
Ani já, ani kolega Blank nesouhlasíme zásadně s koncepcí. S přístupem k nádraží a s tím, že stávající budova tam bude stát jen jako nějaké torzo a vedle ní se bude stavět nějaká nová budova. Nemyslím si, že je to správné.

Dalo se podle vás něco udělat líp, jinak?
Před dvěma lety, když jsme říkali, že je celá koncepce špatně a mělo by dojít k předělání, nám bylo odpovězeno, že na to není čas. Že se musí rychle spěchat, jinak nebudou peníze. Dva roky jsou pryč a na můj opakovaný dotaz o přepracování koncepce bylo opět řečeno, že nejsou čas a peníze.

Přijde mi, že přístup Českých drah a SŽDC vnímáte spíše jako alibismus.
Spíše neochotu. Co je naprosto zarážející, byla neochota dvou státních institucí dohodnout se na předání budovy za symbolickou cenu. To byste u jednání musel být, výsměch, to nejde! Dráhy dům nechtějí prodat pod cenou. Zbourat jej mohou, ale prodat nikoliv. Opravdu se mi nelíbí přístup Českých drah a SŽDC, protože jsou mezi sebou naprosto nekomunikativní a nejsou ochotny najít řešení.

Jak se tedy podle vás mělo postupovat?
Postaví se estakáda a most od kerhartické ulice k novému nádraží dlouhý přes sto metrů. Myslím si, že jde o chybu, ale město to tehdy tak chtělo. Obecně se domnívám, že se měla udělat nějaká ideová, urbanistická a dopravní soutěž a na základě té vybrat nějaký návrh.

Vidíte využití původní budovy? Nový návrh totiž s žádným nepočítá.

Jsem přesvědčen, že budova může stejně dobře sloužit k odbavování pasažérů s tím, že by se do ní mohly udělat nějaké moderní zásahy. Před pár dny jsem se vrátil z Berlína, kde jsem se byl podívat na Reichstag. To je poměrně stará a ošklivá budova, do které ale postavili fantastickou skleněnou kopuli.
Podle mých informací argumentovalo SŽDC tím, že by bylo obtížné ve „Staré dámě“ provádět technické úpravy, například instalovat klimatizaci.
Hledaly se úplně nelogické argumenty, proč to či ono nejde udělat. Ideální by u obou institucí bylo najít důvody, proč úpravy jdou udělat. Je to celé o penězích, myslím si, že by se celá stavba dala postavit výrazně levněji.

Kde tedy vidíte největší slabiny stávajícího projektu?
Především v tom, že pěší a cyklisti se nebudou k nádraží dostávat rozumným způsobem. Nebude to nádraží ve městě, ale nějaká podivná zastávka, k níž se bude přijíždět autem. Přístup tunelem je nepříjemný, víme všichni, jak podchody vypadají, tam nebude chtít nikdo chodit. Není to nádraží, které by se s městem integrovalo. Nádraží by mělo fungovat především pro lidi, kteří žijí v Ústí nad Orlicí a chodí pěšky nebo jezdí na kole. Autem v podstatě každý dojede i do České Třebové, když to trochu přeženu.

S příchodem pro pěší počítala, pokud vím, studie profesora Suchomela. Seznámil jste se s ní alespoň v hrubých rysech?
Ta je nádherná. SŽDC proti ní má spoustu argumentů a je možné že věcné. Proto říkám, použít Suchomelovu studii v rovině úpravy starého nádraží jako takového a změnit příjezd s točnou pro automobily, to mi nepřijde úplně podstatné. Parkoviště, autobusový ostrůvek bych ponechal podle stávajícího návrhu.

Máte představu vhodného příchodu k nádraží? I když se budeme bavit zřejmě jen v rovině teorie.
To je slovo do pranice! Nechci ale říkat, že mám nějaké řešení. Bylo by fajn udělat pod železničním mostem přes Orlici hezké nábřeží, už to by dokázalo lidi převést lépe. Když půjdete po nábřeží podél řeky, tak to bude lepší, než když přijdete k tunelu a neuvidíte vůbec nic. Řešení má samozřejmě nějaká úskalí, řekněme že povodně, které by místo třeba jednou za pět let zaplavily. Nevidím v tom až tak zásadní problém.

Účastnil jste se jednání na radnici, kde už nyní leží i dokumentace. Myslíte si, že je takříkajíc hotovo?

Měnit se zřejmě nic nebude. Původní budova nádraží zůstane, koleje budou podle projektu, estakáda, parkoviště a autobusové zastávky také. Já jenom doufám ve zvrat v té věci, že stávající budova bude jako torzo bez užitku a vedle se postaví nový dům. To mi přijde absurdní.

JAN POKORNÝ