Radnice hodlá jejich prostřednictvím pomoci svým občanům, kteří mají šanci, že budou v brzké době žít ve svém. Bytová komise do určeného termínu dostala dvacet přihlášek, o byty bezbariérové stáli tři zájemci, z toho jeden manželský pár.

Startovací byty jsou novinkou nejenom pro obyvatele, ale také pro radnici. „Neodhadovala jsem dopředu přesný počet žádostí, říkala jsem si, že ideálním počtem bude dvojnásobek přihlášek oproti nabídce. Bude možnost opravdu vybírat a současně nebude mnoho neuspokojených zájemců,“ říká předsedkyně bytové komise a členka městské rady Věra Rybová. Pravidla, jež byla v souvislosti s podáváním přihlášek nastavena, vymezují poměrně úzkou skupinu potenciálních nájemníků. „Mezi zájemci jsou jednotlivci i páry, někteří jednotlivci plánují soužití s partnerem podle možnosti bydlení. Lze tedy předpokládat, že při stěhování by to měly být převážně páry nebo mladé rodiny,“ upřesňuje Rybová.

Všichni zájemci k přihlášce přiložili své sdělení, k čemu chtějí využít domu nájmu ve startovacím bytě, tedy jakým způsobem by měli během dohledné doby přijít k jinému bydlení. K tomuto vyjádření přihlíželi členové bytové komise při výběru budoucích nájemníků. Ti vybraní už byli informováni, a to způsobem, který si sami zvolili, tedy e-mailem, telefonem, dopisem. „Náhradníka jsme určili zatím jednoho. Pokud by více vybraných změnilo své rozhodnutí a nestálo o nájemní smlouvu, nebo nebudou splňovat podmínky, bude to řešit opět bytová komise,“ konstatuje Věra Rybová. Zatím totiž zájemci přiložili k žádosti pouze čestné prohlášení, že splňují podmínky k přidělení bytu, tedy bezdlužnost vůči městu a limit pro stálý příjem. „Tyto skutečnosti nyní musejí doložit oficiálním potvrzením,“ upozorňuje radní.

Smlouvu s nájemníky uzavřou na dva roky, po této době bude nutné smluvní vztah obnovit. „Ve dvouletých intervalech se bude zvyšovat nájemné v bytech,“ vysvětluje předsedkyně bytové komise s tím, že město tak bude tlačit na nájemníky, aby řešili bydlení jiným způsobem. Všichni byli upozorněni, že by si měli najít vlastní bydlení zhruba do pěti let.

PETRA SOUKUPOVÁ