„Lávka je přibližně 108 let stará a její zbytková životnost je zcela vyčerpána. Poruchy betonových konstrukcí jsou vážné a vlastní nosná konstrukce je v klíčových místech značně oslabena. Hospodárná oprava konstrukce není možná,“ uvádí se ve zhruba rok staré studii, kterou si nechala zpracovat žamberská radnice.

Oprava se nevyplatí, lávka půjde k zemi

Příčinou havarijního stavu je poškozená výztuž, kterou by, v případě, že by se město rozhodlo lávku opravit, bylo nutné zesílit. I tak by oprava, podle studie, vydržela nejvýše 15 let. „Jediným a ekonomicky výhodným řešením je snesení lávky a výstavba nového přemostění,“ doporučuje studie.

Žamberská radnici se proto rozhodla, že starou lávku zbourá a postaví novou. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace. Zpracovává ji královéhradecká kancelář Ivana Šíra. Hotová by měla být na podzim letošního roku. Předběžné náklady na vybudování nové lávky jsou odhadovány na tři miliony bez DPH.

Sepsali petici

Ne všichni obyvatelé Žamberka jsou ale se záměrem města srozuměni. Lidé, kteří žijí na nábřeží Orlice sepsali petici. Požadují v ní, aby město lávku opravilo.

„Domníváme se, že uvažovaná demolice a stavba nové lávky bude nákladnější než oprava. Dodnes nebyla zveřejněna žádná informace o výši předpokládaných nákladů na rekonstrukci lávky či výstavbu nové. Čekání na novou lávku bude jistě trvat několik měsíců nebo i let, výstavbu budou zdržovat projektové práce, různá vyjádření a povolení,“ argumentují autoři petice.

Kritické hlasy, zaznívající ze strany občanského sdružení Žamberské lípy, upozorňují rovněž na to, že Ivan Šír, který vyhrál výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, je jak autorem zprávy o havarijním stavu lávky, tak studie nového přemostění. Poukazují přitom na závěry mostní prohlídky, provedené v prosinci loňského roku Janem Dobrovolným, na základě které město lávku uzavřelo. Zpráva podle nich nevylučuje možnost opravy lávky.

Radnice existenci oponentní hlasů, které požadují zachování a opravu lávky nepopírá. „Na základě občanské iniciativy pana Zdeňka Bureše proběhla prohlídka lávky odborníkem na mostní betonové konstrukce Vladimírem Hrdouškem z ČVUT Praha. Pan docent si lávku podrobně prohlédl a označil ji za zajímavou stavbu. Uvedl, že není zastáncem bourání starých staveb v případech, kdy to není nutné. Na závěr jednání uvedl, že být na našem místě a v naší situaci, lávku by nahradil vhodnou novou konstrukcí,“ shrnuje starosta Oldřich Jedlička.

Radnice tak pokračuje v přípravě výstavby nové lávky. „Ani uvedená prohlídka nepřinesla dostatečné argumenty pro jiný postup, respektive pro zachování původní lávky,“ uzavírá Oldřich Jedlička.