Na zámku se v úterý sešli policisté z obvodního oddělení Policie ČR v Letohradě se starosty měst a obcí, které spadají do působnosti tohoto oddělení.

Pracovní schůzky se zúčastnil i vedoucí územního odboru vnější služby Ústí nad Orlicí Miloš Štěpán. Starostům přiblížil reformu Policie ČR, která mimo jiné spočívá ve zrušení okresních ředitelství, a zdůraznil, že reforma nebude mít negativní dopad na obvodní oddělení a na spolupráci s obcemi.
Setkání zprostředkoval starosta Letohradu Petr Fiala. „Pro nás bylo důležité se dozvědět, jaké jsou aktuální početní stavy, jak vlastně policisté slouží, kolik je kdy lidí ve službě a podobně,“ konstatoval. Letohradské oddělení má na starosti města Letohrad, Jablonné a dvanáct okolních obcí, podle tabulek tu má sloužit šestnáct policistů. Starostové rádi slyšeli, že „jejich“ část regionu je územím s podprůměrným výskytem trestné činnosti. Kladně hodnotili, že jednotliví policisté mají obce rozdělené, což je předpokladem pro znalost místní situace.

Uvítali by častější kontroly řidičů

Témat k diskusi byla celá řada. „Mluvilo se o měření rychlosti, podle našeho názoru by bylo dobré kontrolovat řidiče častěji,“ vypočítává starosta Petr Fiala. „Zajímalo nás, jak postupovat, pokud se dozvíme o domácím násilí. Mluvili jsme také o kriminalitě mládeže - problémy jsou v noci o víkendech – o rušení nočního klidu, užívání návykových látek. Vítám, že do budoucna budou probíhat akce za součinnosti několika obvodních oddělení Policie České republiky s takzvanými úzavěry měst zaměřené na mládež, bezpečnost silničního provozu a bezpečnostní situaci vůbec.“

Petr Fiala se utvrdil v přesvědčení, že městská policie je pro Letohrad přínosná. Tak jako v dalších městech, ve kterých byla zřízena, je občas některými kritizována,“ dodává a pokračuje: „Já ji považuji za důležitou a přínosnou, ať už kvůli bezpečnostní situaci, dodržování vyhlášek, bezpečnosti školáků při cestě do školy, nebo víkendovým nočním službám zaměřeným právě na předcházení rušení nočního klidu.“

DANA POKORNÁ