Rok 2008 byl pro město bezesporu významný, Letohrad slavil 700. výročí první zmínky o městě. Celoroční oslavy skončily, ale i v roce 2009 čeká jeho obyvatele řada akcí. Starosty města Petra Fialy jsme se zeptali, jak náročný rok hodnotí, jak se cítí v nové roli krajského zastupitele a co město čeká v letošním roce.

Letohrad má za sebou rok oslav 700. výročí první zmínky o založení, jak je hodnotíte?
Dnes poprvé přiznám, že jsem z celoročního objemu oslav měl zpočátku trochu obavy, více než stovka akcí s třídenním vyvrcholením v září byla náročná. S úlevou ale mohu nyní konstatovat, že díky pořadatelům, účinkujícím, organizátorům, spolkům, sponzorům - prostě všem, kteří se o zdárný průběh těchto oslav zasloužili, se významné výročí města podařilo důstojně oslavit. Bavili se nejen domácí. Tisíce diváků na mnoha akcích pak byly poděkováním a milým pohlazením za vynaloženou práci.

Mimo náročných oslav se ve městě loni uskutečnila celá řada investic…
O to bylo vše náročnější, rok 2008 byl opravdu ve městě „proinvestiční“. Investováno bylo více než třicet milionů korun, a to například při regeneraci zdravotního střediska, přestavbě budovy v Kunčicích na sedm nových bytů, při nástavbě osmi bytů a zateplení panelového domu na sídlišti U Dvora, dále výstavbě autobusových zálivů v Ústecké ulici, opravě několika místních komunikací a chodníků a řadě dalších „drobností“. Navíc Pardubický kraj investoval do oprav krajských záležitostí v Letohradě dalších zhruba devadesát milionů korun - tou nejzásadnější je komplexní rekonstrukce Šedivské ulice, dále byly rekonstruovány tři mosty v Letohradě. Ten poslední u Vondrova mlýna má termín dokončení letos v červnu.

V závěru roku jste se stal krajským zastupitelem a místopředsedou finančního výboru zastupitelstva Pardubického kraje, tedy jednoho z nejdůležitějších výborů kraje. Co očekáváte od budoucích čtyř let v této roli?
Beru to jako výzvu a zavazující poslání, které musím plnit nad rámec pracovních povinností. Určitě se budu chvíli rozkoukávat a hledat tu správnou pozici tak, jako tomu je v každé nové funkci. Zastavovalo mě hodně lidí a ptali se, zda odejdu z města. Jsem rád, že se přesvědčili o tom, že když jsem říkal „v žádném případě“, tak jsem nelhal. Finanční výbor připravuje rozpočet kraje, vyjadřuje se k prioritám. Věřím, že bude možné pomoci rozvoji také našeho území - Podorlicka. Prakticky jsem „nejseverněji“ žijícím zastupitelem v tomto koutě kraje.

Vraťme se do Letohradu, jak vidíte rok 2009 ve vašem městě?
Nebude jednoduchý, jsme v počáteční fázi sestavování rozpočtu a bude to složité. Hospodářská krize zabrzdí daňový výnos, to už je nyní nadmíru jasné. Dovolit si budeme moci pouze to, na co budeme mít. Uvidíme, co vše se podaří do rozpočtu dostat. Jako prioritní záležitosti to jsou evropské projekty, na které již máme schváleno financování. Jde o komplexní rekonstrukci přednádražního prostoru s výstavbou autobusového nádraží za zhruba pětadvacet milionů korun. Nyní jednáme s Pardubickým krajem o zařazení opravy krajské silnice před nádražím tak, aby se akce udělaly najednou a prostor byl vyřešen opravdu komplexně. Druhou akcí z peněz Evropské unie je výstavba kompostárny a sběrného dvoru pro ještě kvalitnější nakládání s komunálním odpadem za 25 milionů. Obě akce nesou samozřejmě povinnost spolufinancování.
Dokončit by se měly rekonstrukce některých místních komunikací, shánět budeme dotaci na nové chodníky, chtěli bychom také uskutečnit první etapu výstavby v Proutnici, kde má vzniknout skatepark a bikepark. Čekáme, jak dopadne situace se žádostí o dotaci Evropské unie na rekonstrukci domu číslo 10 na náměstí, kam by se mohl přesunout městský úřad, podaří-li se vše tak, jak si představujeme. A určitě musí v rozpočtu zbýt na fungování příspěvkových organizací, tedy dvou základních škol, domu s pečovatelskou službou, Kulturního centra a samozřejmě i dotace pro spolkovou činnost, to je základ života ve městě. A mohl bych pokračovat dalšími záměry, které se projektují, například zateplení školských budov, domu kultury a podobně.

Na šestitisícové město smělé plány… Co tedy popřát do právě začínajícího roku?
Vašim čtenářům, Pardubickému kraji, našemu okresu a městu přeji prosperitu. Hospodářská krize ať nás zasáhne co nejméně. Ať jsme k sobě slušní, ohleduplní, ať si umíme odpouštět. A k tomu všemu je potřeba pevné zdraví a kapka pověstného štěstí. Ať se nám daří plnit vytyčené priority a ať máme vždy mnoho důvodů ke spokojenosti. Jednoduše - ať se dobře daří všem slušným lidem.