Svému původnímu účelu složila do roku 2008, kdy byla výroba příze v souvislosti s obecně nepříznivým vývojem textilních trhů ukončena. Budova byla ve špatném technickém stavu. Společnost VÚB a.s. se rozhodla pro radikální krok. Na místě původní přádelny a sousedních domů u hlavní silnice vybuduje zcela nový a větší průmyslový objekt, který bude splňovat veškeré náročné požadavky kladené na současné moderní průmyslové stavby. Po ukončení demoličních prací a vydání stavebního povolení bude v průběhu května zahájena výstavba nového dvoupodlažního objektu o rozloze 3000 m², který by měl být dokončen ještě v letošním roce. Počátkem roku 2017 bude předán k užívání novému nájemci. Tím bude společnosti Schaltag CZ s.r.o., která hledala vhodný nájemní objekt pro rozšíření svých aktivit. Nová hala ustoupí za půdorys stávajících domků u silnice a stávající pruh zeleně se zvětší. Společnost Schaltag je výrobce kabelových svazků a rozvaděčů. Díky rozšíření výroby plánuje také zvýšení zaměstnanosti v regionu, navýšení pracovních míst o nejméně tři desítky v následujícím roce.

(lp)