K vidění zde byly modely vláčků a promítaly se krátké filmy nejen s železniční tematikou. Čepovalo se pivo z Pivovaru Bahno, které bylo spjaté s nádražím v Pardubicích. Výpravní budova měla být původně při rekonstrukci železniční stanice zbourána, část veřejnosti se však postavila na odpor. Nyní je v soukromých rukou.