Dostali anděla

„Právě jeho příběh zaujal děti ze Školičky základů umělecké práce z Malé Morávky při Galerii u Šťastných Bobtailů. Slovo dalo slovo a minulou neděli se delegace z Malé Morávky rozjela do Králík. Právě za četaře Arnošta Hrada in memoriam obdrželo Muzeum – pěchotní srub K-S 14 U Cihelny dětskou mírovou cenu – Anděla pro lepší svět. „Když mě paní Vaculíková z Malé Morávky kontaktovala, byl jsem překvapen," říká ředitel muzea v Králíkách Richard M. Sicha. „Toto ocenění pro nás znamená hodně, protože pochází ze srdce a od dětí," doplňuje. Předání mělo správnou atmosféru. „Paní Vaculíková i děvčata Helenka a Hanka měly svoji ručně malovanou standartu, kterou rozvinuly a položily společně s malým věncem z jehličí v pamětní síni v našem muzeu," neskrývá obdiv ředitel.

Ocenění je pro muzeum zavazující. „Držitelé Anděla pro lepší svět jsou zajímavé a inspirativní osobnosti, například za svého života Sir Nicholas Winton, prezident T. G. Masaryk in memoriam, Svatý otec, a ze žijících třeba také někdejší mluvčí Charty 77 Marta Kubišová," jmenuje a zároveň dodává, že anděla si velmi váží. „Jsme jen obyčejní dobrovolníci, co se snažíme připomínat památku našich předků, dědů, co bránili naši zem," popisuje Richard M. Sicha.

Po předání následovala prohlídka pevnosti a také nechyběl zápis v pamětní knize. „Symbol anděla je úžasný. Myslím, že taková aktivita si zaslouží pozornost a Arnošt by měl určitě radost také. Protože koneckonců jeho čin nebyl zapomenut stejně tak jako Mnichov, a to chceme připomínat především," uvádí ředitel muzea.

Anděl je poselství

Aktivita paní Vaculíkové je podle jeho slov fantastická. „Hodně mi to připomíná naši cestu, kde se snažíme dělat něco, co má v životě smysl. Vnímám to tak, že máme hodně společného a mám k tomu obdiv. Anděl není jen dřevořezba, je to poselství, byl posvěcen otcem biskupem Lobkovicem," dodává.

Školičku otevřeli před sedmi lety Helena a Vítězslav Vaculíkovi. Otec s dcerou tehdy ještě netušili, že malou obec na Bruntálsku proslaví na celém světě.

Stačil jen nápad

Na začátku přitom byl jen malý nápad. „Děti mi samy řekly: Bobino, pojďme vyřezávat anděly, ale takové, kteří budou posly míru. Od té chvíle obdarovávají děti osobnosti svými řezbářskými výtvory," řekla před časem Deníku Helena Vaculíková, která naučila pracovat s dlátem desítky školáků. A její svěřenci našli v řezbářství a vytváření andělů zalíbení.

(jan)