Motivací jednotlivých  týmů bylo jednak získat jednu  z tekutých cen, jednak se dobře bavit. „Špalíčkový pásák"  u hasičů,  „Plavba divokými peřejemi" připravená  TJ Sokol, „Bramborocvrnkaná" rybářů, „Šipková střelba" myslivců, „Jablkoklání" NEKOŘaly a závěrečný „Smršťovačkový hromadný sprint pozpátku"  zastupitelstva po více než hodině klání za povzbuzování početného diváctva určily konečné pořadí. Vítězství vybojoval spolek NEKOŘala, před rybáři a hasiči, o další místa se podělil sokol, myslivci a obecní zastupitelstvo. Srandamač dokázal, že Nekořákům nechy-bí smysl pro legraci a dobrou zábavu. Na  akci navázal tradiční hasičský táborák s hudbou a bohatým občerstvením.