Spor se rozhořel mezi někdejším starostou Jaroslavem Zedníkem (Nestraníci) a zastupitelem Milanem Mikoleckým (Koalice pro Českou Třebovou). Příčinou je rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Jiskřičkou, která spor zažehla, se stal článek Milana Mikoleckého uveřejněný před několika dny v Českotřebovském zpravodaji.

„Lež jako věž,“ ohradil se proti Mikoleckého článku Jaroslav Zedník. „Co mě opravdu zarazilo a pobouřilo, je lživé tvrzení o tom, že ani jeden z orgánů města (rada a zastupitelstvo) dostatečně neprojednal nabídku na odkoupení pozemku a budovy čp. 620,“ pokračuje bývalý starosta. Pozemek měl sloužit právě pro rozšíření stávajícího bazénu.

Vydavatel zpravodaje Milan Mikolecký, který zasedá v českotřebovském zastupitelstvu už třetí volební období, v článku tvrdí, že předešlé vedení radnice výhodnou nabídku na odkoupení pozemku za dva miliony odmítlo, čímž se možnost rekonstrukce bazénu zkomplikuje a prodraží.

„Nabídka byla městem odmítnuta. Bez nějakého odůvodnění to bylo napsáno v dopise odeslaném starostou města. Pak město dostává další nabídku, podstatně dražší,“ kritizuje Mikolecký.

Jenže jak se záhy ukázalo, vše bylo ve skutečnosti trochu jinak. „Rada města záležitost projednala 30. října a zastupitelstvo 6. listopadu loňského roku,“ připomněl Jaroslav Zedník s tím, že Milan Mikolecký byl jedním ze zastupitelů, kteří hlasovali proti odkoupení.

Někdejší starosta se nad tím podivuje. „Rád bych věděl, jak zodpovědně jste vykonával funkci zastupitele města, když si nepamatujete klíčová jednání a vaše postoje k nim. Jak jste si zajisté všiml, i vy jste hlasoval pro to, aby se tento objekt nekupoval,“ podotkl směrem k Milanu Mikoleckému.

Autor článku a současně vydavatel zpravodaje se brání tím, že původně nebral v úvahu přijaté usnesení zastupitelů.

„Článek na internetu byl z původní verze opraven. Přijaté usnesení zastupitelů se pak našlo, takže jeho text byl v části změněn a mimo to byl uveden znovu samostatný vysvětlující doplněk,“ uvedl na dotaz Deníku Milan Mikolecký. K ostré reakci někdejšího starosty se vyjadřovat nechce.

„Důvodem, proč byl článek napsán, je potřeba vybrat priority. Dva roky se mluvilo o koupališti a nyní se ukazuje, že nebude mít zřejmě smysl investovat desítky milionů do koupaliště a další, možná daleko větší balík současně do krytého bazénu,“ připomíná Mikolecký.

Do sporu mezi oběma nově zvolenými zastupiteli vstoupili českotřebovští Piráti, kterým se manipulativní a zavádějící článek Milana Mikuleckého nelíbí. A nebrali si servítky.

„Doufáme, že tato událost nereprezentuje 'nové chování', po kterém dřívější opozice tolik volala. Zavádějící informace a lživá nařčení neprospějí nikomu. Stejně jako dětinská snaha zbavit se odpovědnosti za vlastní hlasování,“ uvádějí ve svém vyjádření. Pirátskou stranu reprezentují v českotřebovském zastupitelstvu Jiří Ducháček a Zbyněk Ruda.