Římskokatolická farnost Ústí nad Orlicí uspěla nejdříve u okresního a pak i krajského soudu s návrhem, aby určil, že lesní pozemky jsou majetkem státu a převod na město Ústí nad Orlicí byl neplatný. Nejvyšší soud však vyhověl dovolání města, zrušil rozsudky okresního a krajského soudu a celou věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení. Spor týkající se převodu historického majetku církve na jiné subjekty tím končí. Římskokatolická farnost se rozhodla v soudním řízení nepokračovat a lesní pozemky ponechat v majetku města.

„Dané lesní pozemky po staletí pomáhaly financovat opravy a údržbu kostela Nanebevzetí Panny Marie a dárci vždy vyžadovali, aby se zisk z těchto pozemků projevil na zachování a rozvoji jak památky, tak duchovního života. Farnost nechce nadále vést soudní spor s městem, neboť si váží dosavadní spolupráce s vedením města, která ve skutečnosti pomáhá naplnění úmyslu dárců pozemků kostelu,“ vysvětlil postoj farnosti děkan Vladislav Brokeš.

Soudní spor spolupráci nabourával, někteří zastupitelé byli proti tomu, aby farnost, pokud se s městem soudí, čerpala městské dotace. „Obě strany, ať už město nebo farnost, se musí ze zákona chovat jako řádný hospodář a tudíž se musí o své majetky starat,“ chápal postoj farnosti ústecký starosta Petr Hájek. Smírnou cestu uvítal. „Město Ústí nad Orlicí akceptuje jednak výroky soudu, na druhé straně přivítalo i reakci děkanství, protože se domnívá, že jediná správná cesta k další spolupráci je nevést žádné soudní spory,“ řekl Hájek.

Město společně s farností nyní připravuje projekt, který promění okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie na nový park. Podle děkana Vladislava Brokeše se o jeho realizaci uvažovalo již v roce 1908.