Firma Isolit-Bravo je ryze česká se sídlem v Jablonném nad Orlicí a platbou daní českému státu. Po privatizaci se rozvíjela ještě úspěšněji, když její obrat vzrostl až desetkrát, výrobní sortiment se rozšířil o kuchyňské a zahradní spotřebiče a stroje. Isolit-Bravo se stal také významným dodavatelem pro automobilky.

Progresivní zaměstnavatel roku

„Isolit-Bravo zvítězil v letošním roce v soutěži progresivní zaměstnavatel roku. Jak už sám název napovídá, jde o velmi prestižní soutěž, nejedná se totiž o jakéhokoli zaměstnavatele, ale právě o opravdu progresivního. A to je přesně ten kmitočet, na který je Isolit-Bravo naladěn," říká ředitel firmy Kvido Štěpánek s tím, že je firma i držitelem dalšího významného titulu.
„Již v druhém tříletém období jsme držitelem titulu Bezpečný podnik, který uděluje ministerstvo práce a sociálních věcí průmyslovým podnikům, které náročným certifikačním procesem prokázaly, že ho jsou skutečně hodny, tedy že v nich je bezpečno. Znamená to, že firma musí nejenom znát a na svoje provozy aplikovat veškeré normy, zákony, vyhlášky, nařízení, které přímo i nepřímo souvisejí s bezpečností práce, ale hlavně a především je musí každým dnem, každou pracovní hodinou a minutou ve své činnosti také důsledně dodržovat. A to kontrolují a na to dohlížejí inspektoři, které ministerstvo do takové firmy plánovaně i nečekaně dlouhodobě opakovaně vysílá. V celé republice má tento titul jenom něco málo přes padesát průmyslových podniků ."

Podnikatelem na svém pracovišti

Jak zdůrazňuje Kvido Štěpánek, vztah vedení firmy a zaměstnanců je jednoznačně demokratický a občanský. „Naším heslem je, že nikoli každý může podnikat jako skutečný subjekt, ale úplně každý může být podnikatelem na svém pracovišti! A k tomu se snaží vedení firmy svoje spolupracovníky dennodenně také vést a vytvářet jim maximálně vstřícné podmínky. Všimněme si, že například nepoužíváme slovo ´zaměstnanec´ , ale vždy a důsledně ´spolupra- covník´. Pojem ´zaměstnanec´ vyvolává představu pracovníka, který zapadá jako poslušné kolečko do hierarchické struktury, spíše čeká na pokyny, postupy a nařízení. U nás razíme označení ´spolu- pracovník´ , což je akční člen firemního mechanizmu, který je sice samozřejmě vázán například technologickou kázní, ale pouze v pozitivním smyslu – to znamená, že nesmí věci zhoršovat. Naopak, tvůrčí chování, které vede ke zlepšování procesů, se od něho očekává. Demokratický občanský přístup a myšlenka podnikatele na svém pracovišti procházejí průřezově celou firmou. A naším cílem je, aby je spolupracovníci přijali za své. Je ale přirozené, že ne všichni to dokáží. Takoví pak u nás nevydrží a odcházejí. V tomto smyslu se na bývalé spolupracovníky nelze zlobit. Nastoupili prostě na loď, která nejela jejich směrem, či odstoupili ze závodu, který se jim zdál moc náročný."

Podpora města 
i celého regionu

Firma Isolit-Bravo samozřejmě ovlivňuje život v místě, kde sídlí, podobně i celého regionu, a to nejen jako významný zaměstnavatel. „S městem udržujeme standardní vztahy, s přihlédnutím ke dva tisíce let známé biblické pravdě, že ´doma není nikdo prorokem´ . V polovině devadesátých let jsme založili Nadační fond Nadaných, do kterého jsme jako firma vložili již bezmála padesát milionů korun. Tyto prostředky byly komisí rozděleny potřebným v Jablonném a okolí. Neznáme žádnou jinou firmu, která by něco podobného pro svoje okolí činila," říká Kvido Štěpánek.
„A aby toho nebylo málo, byli jsme loni katalyzátorem a hlavním přispěvatelem akce Laparoskop pro Orlickoústeckou nemocnici, v tisku mnohokrát zmíněné. Úspěšná akce podnítila nemocnici ke zřízení nadačního fondu „S námi je tu lépe!", kde jsme se jako firma ujali obdobné role. První akcí fondu je renovace lůžek a souvisejících zařízení interny v ústecké nemocnici, na kterou je nutné sebrat opět částku kolem jednoho a půl milionu korun. Obdobnou roli hrajeme také v iniciativě ´Digitální rentgen pro Albertinum´ v Žamberku," dodává ředitel firmy Isolit-Bravo.
Jablonská firma podporuje ovšem i aktivity v oblasti sportu, kultury. „Rozvíjíme sportovní aktivity pro své spolupracovníky. Je to například firemní sportovní klub Response, který má různé sekce: cyklistickou, hokejovou, sebeobranu, tenis, hokej a další. Jsme také generálním sponzorem Jablonské běžecké ligy. Je i řada dalších aktivit, které podporujeme, pořádáme například každý měsíc veřejně přístupné přednášky v Atriu Isolit-Bravo, rekonstruujeme sochy a památná místa, chceme adaptovat starý hřbitov v Jablonném. Celkově v přímých platbách vydáváme na dobročinnost více než tři miliony korun ročně," uvádí Kvido Štěpánek.

Zcela jasné vize
do budoucna

A jaké vize má ředitel progresivní firmy do budoucna? „Zcela jasné. První základní se týkají provozu firmy, protože bez dobře fungující firmy by nebylo nic z toho, co už jsem uvedl. Jsou to tedy vize pořádku, čistoty, správně běžícího firemního mechanizmu. Vize spokojených zákazníků, kteří cítí naši firmu jako podporu a dodavatele, na kterého je spolehnutí. Vize nových state-of-the-art technologií, vize nových výrobků. Vize demokratických vztahů a spolupracovníků – podnikatelů na svých pracovištích. A nad těmito středně a dlouhodobými provozními vizemi jsou vize nadstavbové, které jsou sice v pořadí druhé, ale bez nich by firma také nemohla dlouhodobě fungovat. Jsou to vize o tom, že podnik dává atraktivní pracovní příležitosti pěti stům lidí a váže tak na sebe bezmála dva tisíce lidí celkem. Vize toho, že jsme jako podnik učitelé dospělých, že jsme příkladem, ke kterému okolí vzhlíží a posuzuje jej. Pokud bychom v době, kdy symbolem politického představitele je korupčník a lhář, kořistník a podvodník, zklamali i my, pak už lidem nezbývá skutečně žádná naděje na zlepšení poměrů. My musíme být tedy těmi, kdo nepodplácejí, neutrácí zbůhdarma, nežijí na dluh, netančí na Titaniku a nechovají se jako idioti. Věřme, že se nám to alespoň částečně daří," uzavírá Kvido Štěpánek.